Professionalisering schoolleiders

Professionalisering schoolleiders

Heeft professionalisering wel nut voor een schoolleider?
Die vraag is onlangs beantwoord in een in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgevoerde studie “Overzichtsstudie effecten van professionalisering van schoolleiders”, onder leiding van Dr. Inge Andersen-Bakkenes.

En wat blijkt? (Tromgeroffel, de spanning stijgt.) Jawel, formele en informele professionalisering heeft niet alleen effect op schoolleiders, maar versterkt ook de schoolvernieuwing, zorgt voor ontwikkelingsgericht handelen en kan zelfs het schoolklimaat verbeteren.

Netwerken, leergroepen, mentoring, coaching en praktijkopdrachten blijken allemaal een positieve invloed te hebben. Veel directeuren hebben een voorkeur voor onderwerpen als verandermanagement, leiderschap, teambuilding en lerende cultuur. Veel schoolleiders hebben behoefte aan informeel leren. En de zeer ervaren directeuren kunnen beter geen standaard scholing volgen, maar juist een doorlopende professionalisering, die aansluit op hun specifieke rol, leerstijlen en leervragen.

Wil je de hele studie lezen, dan kun je terecht op de site van NRO: www.nro.nl

Wil je zelf de vruchten plukken van een op maat gemaakte, (doorlopende) professionalisering, dan kun je uitstekend terecht bij Edux Onderwijspartners, met adviseurs die veel ervaring hebben met coaching, begeleiding, consultatie en professionalisering van schoolleiders.

Ron Stevens
Onderwijsadviseur
06-51224863 / rstevens@edux.nl

Reageren