Programma Positieve Psychologie

Programma Positieve Psychologie

Het Programma Positieve Psychologie (PPP) van Ilona Boniwell is het vierde onderdeel van de doorlopende leerlijn sociaal emotioneel leren van Life Skills. Het Programma Positieve Psychologie is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool en jaar 1,2,en 3 van het voortgezet onderwijs.

Aleisha Clarke en Jochem Goldberg van de universiteit Twente hebben aan de uitvoering van het lesprogramma in Nederland een onderzoek gekoppeld. Daarnaast heeft Stichting KEC in verschillende gesprekken feedback van leerkrachten verzameld. De resultaten zijn positief en veelbelovend.

Positieve resultaten onderzoek. Het Programma Positieve Psychologie lijkt een positieve invloed te hebben op het welzijn van de leerlingen, waarbij dat effect voor de jongens sterker is dan voor de meisjes. Deze positieve invloed van PPP op het welzijn in het algemeen en specifiek op het welzijn van jongens, zou volgens de onderzoekers te maken kunnen hebben met de grote flexibiliteit en inhoudelijke variatie die de verschillende lessen bieden aan de leerkracht. De te bespreken opdrachten hebben een positieve, grappige insteek die de hele doelgroep lijkt aan te spreken.

Feedback van de leerkrachten die Stichting KEC heeft verzameld, bevestigt de positieve resultaten van het onderzoek van Jochem Goldberg en Aleisha Clarke:

  • Leerlingen vinden de activiteiten leuk, de onderwerpen in de lessen nodigen uit tot een gesprek. Hierdoor openen leerlingen zich, ze doen enthousiast en geconcentreerd mee. Leerlingen kijken uit naar de lessen en balen als het niet doorgaat.
  • Leerlingen die verlegen of schuchter zijn beginnen na een aantal lessen wel te praten.
  • De activiteiten dragen bij aan bewustwording van de leerling, zij gaan nadenken over vragen zoals: wie ben ik? Waar ben ik goed in? Leerlingen gaan ook nadenken over hun toekomst, wat zij willen bereiken en hoe.
  • Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit.
  • Het sociale klimaat in de klas verbetert: leerlingen hebben meer begrip voor elkaar, ze gaan vriendelijker met elkaar om en daardoor verbeteren de onderlinge relaties.

Het Programma Positieve Psychologie maakt onderdeel uit van de doorlopende leerlijn Life skills. Ben je op zoek naar een aanpak sociaal emotioneel leren? Wij informeren je graag.

Sabine Louwerens en Willeke Essing
slouwerens@edux.nl en wessing@edux.nl

Reageren