RIJKT en Edux bundelen krachten

Pedagogisch expertisecentrum RIJKT (Eindhoven) en adviesorganisatie Edux Onderwijspartners (Ulvenhout/ Breda) hebben een intentieverklaring getekend om hun kennis en krachten te bundelen. Zo kunnen de kenniscentra samen een nog breder, actueler en integraler dienstenpakket aanbieden.

Samenwerking

Voor RIJKT en Edux is het een logische stap om de samenwerking nu te intensiveren. De dienstverlening van beide organisaties vult elkaar sterk aan. Bovendien is er sprake van een gemeenschappelijke visie: zowel RIJKT als Edux stelt zich ten doel de ontwikkeling van de jeugd te verrijken. Door deze samenwerking komen de werelden van kinderopvang, primair onderwijs en jeugdontwikkeling op een goede manier samen. Dit sluit ook aan bij de ontwikkelingen in de branche, waar kinderopvang en primair onderwijs steeds vaker samenwerken.

Toekomst

De bestuurders en Raden van Toezicht van beide organisaties hebben zich positief uitgesproken over deze stap. De komende weken wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking. De dienstverlening en services van RIJKT en Edux zullen intern naadloos op elkaar worden afgestemd. Beide organisaties blijven de komende periode voor klanten en samenwerkingspartners onveranderd actief.

Over RIJKT

RIJKT is een netwerkorganisatie en onderdeel van Wij zijn JONG. Het expertisecentrum voor toegepaste pedagogiek werkt nauw samen met partners in kinderopvang, onderwijs, zorg, sport, cultuur en bedrijfsleven en natuurlijk met ouders, als belangrijkste opvoeders. Bij RIJKT kunnen alle partijen kennis en kunde over de ontwikkeling van kinderen halen of juist brengen. De organisatie heeft 124 professionals in dienst.

Over Edux

Edux Onderwijspartners is een organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit een netwerkfilosofie werken 40 professionals van Edux samen met andere betrokkenen in het onderwijsveld en de jeugdzorg. Edux legt de verbinding tussen kinderen, scholen en ouders om samen te bouwen aan het onderwijs van de toekomst.

Reageren