RIJKT en Edux tekenen samenwerkingsovereenkomst

RIJKT en Edux tekenen samenwerkingsovereenkomst

Vanaf vandaag is het officieel: pedagogisch expertisecentrum RIJKT en adviesorganisatie Edux Onderwijspartners bundelen hun kennis en krachten. Edux Onderwijspartners is hiermee aangesloten bij Wij zijn JONG. Joël van Raak, directeur van Edux, wordt hiermee ook directeur van RIJKT. Voortaan bieden de kenniscentra samen een nog breder, actueler en integraler dienstenpakket aan.

Overeenkomst
De bestuurders van beide organisaties hebben vandaag hun handtekeningen gezet. Enkele weken geleden tekenden zij al een intentieverklaring. De afgelopen weken is de samenwerking gedetailleerder uitgewerkt en zijn de dienstverlening en services van RIJKT en Edux op elkaar afgestemd.

Samenwerking
Voor RIJKT (Eindhoven) en Edux (Ulvenhout/Breda) is het een logische stap om de samenwerking te intensiveren. De dienstverlening van beide organisaties vult elkaar sterk aan. Bovendien is er sprake van een gemeenschappelijke visie: zowel RIJKT als Edux stelt zich ten doel de ontwikkeling van de jeugd te verrijken. Door deze samenwerking worden de werelden van kinderopvang, primair onderwijs en jeugdontwikkeling verenigd. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de branche, waar kinderopvang en primair onderwijs steeds vaker samenwerken.

Over RIJKT en Edux
RIJKT is een netwerkorganisatie en onderdeel van Wij zijn JONG. Het expertisecentrum voor toegepaste pedagogie maakt kennis en kunde over kindontwikkeling breed toegankelijk.
Edux Onderwijspartners legt de verbinding tussen kinderen, scholen en ouders om samen te bouwen aan het onderwijs van de toekomst.

Reageren