School Wide Positive Behavior Support (SWPBS); een succesverhaal

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS); een succesverhaal

Educatief partnerschap is een hot item. Er worden grootse plannen gemaakt en teamscholingen gegeven. Op de Biëncorf (Oosterhout) doen ze het anders. Zij beginnen bij de basis: Bouwen aan vertrouwen. De school kent een diverse populatie en ouders waren moeilijk de school in te krijgen. De informatieavond werd mondjesmaat bezocht en ouders hielpen nauwelijks met het huiswerk.

“Dat kan beter” dacht Astrid van de Goor (directeur Biëncorf). “Twee jaar geleden kreeg de school de uitnodiging om kennis te maken met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Door het enthousiasme van Sabine tijdens de uitleg over dit traject was het hele team om”. Nu zit de school middenin een SWPBS traject. Het team is getraind om gewenst gedrag aan te leren en positief te bekrachtigen. De overgang van dit gedrag naar de ouders was daarom snel gemaakt.

Elke ochtend staat Astrid in de gang om ouders en kinderen goedemorgen te wensen. Ze beloont kinderen en ouders die op een gewenste manier door de gangen lopen. In elke nieuwsbrief zorgt Astrid voor een compliment aan de ouders: veel hulp bij het uitje, veel mensen op de inloop of het bijdragen aan een prettige sfeer. Astrid merkt dat ouders makkelijker bij haar binnen lopen en dat ze fijne gesprekken met de ouders heeft. Zeker omdat ze in haar gesprekken nadrukkelijk vanuit de SWPBS-gedachte werkt. Het luisteren naar ouders is sterk verbeterd en kritiek van ouders wordt opgevat als een tip. Ouders voelen zich serieus genomen om de zorg die zij voor hun kind hebben. Positief bekrachtigen is vanzelfsprekend geworden en de drive is alleen maar sterker geworden.

Afgelopen schooljaar heeft het team in een training geoefend met verwachtingsgesprekken met ouders. Hoewel leerkrachten het spannend vonden om op een andere manier gesprekken te voeren, waren ze achteraf allemaal enthousiast. Dit heeft ertoe geleid dat de deze gesprekken dit schooljaar nóg eerder op de kalender staan. In de hogere groepen nemen kinderen deel aan dit gesprek en kunnen ze zelf zeggen wat ze fijn vinden. Wat is er mooier dan het formuleren van onderwijsbehoeften samen met ouders en kind? De inbreng van het kind zal terug te zien zijn in de nieuwe rapporten. Ieder kind vult zijn/haar eigen tip en top in.

Dit schooljaar gaat de Biëncorf in de SWPBS-training leren om de voortgangsgesprekken met ouders op een zo positief mogelijk te voeren. Het valt niet altijd mee om te denken in kansen en niet in beperkingen. “Er zijn zoveel gezinnen op onze school waarover we ons zorgen maken, we moeten leren waar de kracht van die gezinnen ligt om ze verder te kunnen helpen en we moeten leren om tussen de regels door te horen wat de ouders met hun kinderen voor ogen hebben”.

Sabine Louwerens; 06-10546790, slouwerens@edux.nl

Reageren