Schooladvies en intelligentie

Schooladvies en intelligentie

Jaarlijks wordt voor de leerlingen uit groep 8 van de basisschool een schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Nu blijkt dat er soms specifieke bijles wordt gegeven aan de leerlingen van groep 8, om tot en hoger schooladvies te kunnen komen (zelfs het jeugdjournaal besteedde vorige maand hier aandacht aan). Maar toetsresultaten bepalen niet alleen het schooladvies!

Wat bepaalt het schooladvies?

Het schooladvies wordt gebaseerd op verschillende invalshoeken: de resultaten van het leerlingvolgsysteem, de resultaten in de groepen, attitude van de leerlingen en specifieke kindkenmerken. Het is ook mogelijk om het aspect intelligentie mee te nemen, gebaseerd op een intelligentieonderzoek dat op school door een onafhankelijke partij wordt afgenomen. Dit onderzoek zet de capaciteiten van het kind om in een advies voor het voortgezet onderwijs (variërend van praktijkonderwijs tot VWO).

Door de gegevens van de leerlingvolgsytemen hebben we de ‘leerbaarheid’ van elke leerling in beeld. Maar de informatie over de intelligentie zegt ook iets over de talenten van de leerling naast datgene wat door hard werken bereikt kan worden. Intelligentieonderzoeken brengen het kind nog beter in beeld en hierdoor is het een belangrijk extra argument in het totaal van argumenten, dat aan een schooladvies voor het voortgezet onderwijs ten grondslag ligt. Het helpt de basisschool ook om het schooladvies te kunnen motiveren naar de ouders.

Wat kun je als school doen om zicht te krijgen op het intelligentieprofiel van een leerling?

 1. De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) wordt door alle leerlingen van groep 8 gemaakt.
 2. De NIO-test wordt door alle leerlingen van groep 7 gemaakt, waarbij het resultaat gebruikt wordt voor pre-advies.
 3. Een NIO-test wordt gemaakt door enkele leerlingen van groep 8; dit betreft de leerlingen waarover de school nog twijfelt qua capaciteiten.
 4. Een individuele NIO-test voor een individuele leerling.
 5. Een intelligentieonderzoek in groep 5 of 6 van de basisschool (door middel van de NSCCT) om verwachtingen van de school over de capaciteiten te verifiëren met het beeld dat de school van de leerling heeft.
 6. Een NIO-test groep 8 gecombineerd met het drempelonderzoek groep 8. Dit levert een intelligentie- en een schoolvorderingen resultaat op.

Elke basisschool heeft dus de mogelijkheid om het schooladvies voortgezet onderwijs met daarin de intelligentie van de leerling op de eigen manier te bepalen. Het blijft belangrijk om een juiste vervolgschool voor elke leerling te kunnen adviseren, waarbij het toekomstbeeld van het kind ook een rol speelt. Vaak hebben kinderen in groep 8 hun droom voor de toekomst al in beeld: bioloog, gameontwerper, modeontwerpster, wetenschapper of automonteur. Bij een NIO-onderzoek in groep 8 vragen wij de kinderen wat ze later willen worden! En de antwoorden kunnen heel verassend zijn!

Meer informatie over intelligentieonderzoek

Wil je meer weten over het gebruik van het intelligentieonderzoek als onderdeel van het schooladvies voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met Edux Onderwijspartners en verken samen met ons de mogelijkheden voor een goed advies voor de schoolkeuze na de basisschool!

John Schoone

Schoolkeuzeadviseur Edux Onderwijspartners
jschoone@edux.nl / 06-22503567

 • Beste John

  Wij zouden graag de intelligentie verder in kaart brengen van een leerling van ons in groep 8.
  Deze leerling komt uit Syrie en is nu ruim 1 jaar in Nederland.
  We zouden graag de NIO afnemen om meer zicht te krijgen op zijn intelligentie en zijn schooladvies voor het VO goed in te kunnen schatten.

  Is de NIO hier een geschikt afname instrument voor ?

  Met vriendelijke groet

  Thea van Dongen
  Intern Begeleider Basisschool Franciscus

Reageren