Spelen op basisschool De Wending

Spelen op basisschool De WendingJarenlang is het kleuteronderwijs op de Wending (Roosendaal) onderbelicht geweest. Astrid de Schutter (directeur de Wending) erkent het belang van goed kleuteronderwijs, maar door de enorme groei van de school lag haar focus op andere zaken. Door de toename van het aantal kleuters en de komst van nieuwe kleuterleerkrachten ontstond de behoefte om kritisch te kijken naar het kleuteronderwijs. Daarnaast bracht de VVE kwaliteitsimpuls van de gemeente Roosendaal de mogelijkheid om hier echt werk van te maken. Astrid heeft gekozen voor een traject op maat van Edux Onderwijspartners.

Er gebeurden veel mooie dingen in de kleutergroepen, maar die werden niet altijd gezien door de leerkrachten. Zij konden dit nog niet op waarde schatten, en er was dus geen focus op wat wel goed ging. Door deze focus aan te brengen en dit als vertrekpunt te nemen is Edux adviseur José Bleij met het team aan de slag gegaan.

Spel als basis
Binnen het hele traject stonden de onderwijsbehoeften van het kind centraal door te kijken vanuit het kind, gunstige randvoorwaarden te scheppen en vertrouwen te hebben in de ontwikkeling van de kinderen. Astrid gaf haar team de ruimte om te ervaren wat wel en niet werkt en de leerkrachten hebben die ruimte ook echt gepakt.
Het resultaat? Op de Wending spelen de kinderen in hoeken en niet alleen in de klas, maar ook op de gang. Er wordt ook groepsoverstijgend binnen de bouwen gespeeld, dus niet alleen door de kleuters. Differentiëren in die hoeken is belangrijk, maar soms ook lastig voor leerkrachten om dit te realiseren. In elke hoek hangen daarom doelen, met de koppeling naar de KIJK-doelen in drie niveaus. Het spel is de basis en sluit aan op het kind. Leerkrachten laten kinderen spelen zonder te veel interventies die het spel bepalen.

        

Spelen in de praktijk
De kinderen op de Wending starten de dag met hun ouders tijdens de inloop. Dit vergroot het gevoel van veiligheid, maar ook de ouderbetrokkenheid. Ouders raken door het mee opstarten bekend met de doelen. De effectieve speeltijd is groot; kinderen hoeven niet te wachten bij de deur of in de kring, maar starten direct in de hoeken. Alle kinderen zijn betrokken en álle kinderen zijn aan het spelen. De leerlingen van groep 8 helpen daarnaast met het opstarten van de dag door bijvoorbeeld in elke hoek aanwezig te zijn. Hierdoor ontstaat een mooi spel tussen jong en oud. De Wending heeft hierin een duidelijke visie: Het is belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en de leerkracht is niet altijd nodig om kruisbestuiving te creëren. Kinderen kunnen ook van elkaar leren.
Naast groepsoverstijgend werken is er ook sprake van samenhang tussen de hoeken en wordt cognitief leren geïntegreerd in het spel. Wat de kinderen aan ervaringen en vaardigheden opdoen in de ene hoek kunnen ze weer gebruiken / oefenen in een andere hoek. Hierdoor wordt het creatief denkvermogen en het betekenisvol leren gestimuleerd. De hoeken zijn op de beneden etage uitgewerkt voor de kleuters/onderbouw en op de eerste etage voor de bovenbouw.

Elke zes weken start er een nieuw thema wat uitgewerkt wordt in de verschillende hoeken. Dit jaar sluit de Wending af met het thema ‘Camping’, met daarbij een heuse receptie, campingwinkel, tententerrein, waterpark en reparatiehoek.

 


 

 


Innovatieprijs
Astrid is trots op haar team en ziet een duidelijke gedragsverandering. In het begin was men onzeker, maar nu staan zij achter wat zij bereikt hebben en zijn ze er trots op. De manier waarop spel de basis vormt voor leren in combinatie met het geïntegreerd gebruik maken van hoeken en waar alle kinderen mogen spelen, maakt de aanpak van de Wending uniek! Onlangs heeft het team van de Wending hun aanpak gepresenteerd in het kader van de Innovatieprijs van Stichting OBO.

José Bleij
Onderwijsadviseur

 

Reageren