SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) in de praktijk

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) in de praktijk

De afgelopen maanden worden getekend door een vreemde en mogelijk chaotische periode. Het Corona-virus heeft gezorgd voor diverse maatregelen, die veel impact hebben (gehad) op de wereld van de opvang en onderwijs. Hoewel opvang en onderwijs inmiddels weer volledig zijn doorgang hebben mogen vinden, blijft er rekening gehouden worden met de aanbevolen maatregelen. Naast de praktische aanpassingen, heeft deze periode mogelijk ook invloed op het welbevinden en het gevoel van veiligheid van de kinderen. Hoe mooi is het dan om onderstaand voorbeeld te kunnen delen van mooie succesverhalen. Adviseur Willeke Essing deelt graag haar ervaring over School Wide Positive Behavior Support in deze ‘Coronaperiode’:

 

Ook in deze gekke coronatijd merk je dat PBS heel helpend is om goed gedrag te stimuleren. Neem bijvoorbeeld de school waar ik deze week voor het eerst was om een start te maken met dit traject. Het schoolplein was gemarkeerd met pijlen, die duidelijk de looprichting voor de kinderen weergaf. Ook stond er een leerkracht bij om de looproutes positief te begeleiden met actief toezicht. Het viel het team op dat dit ertoe leidde dat de kinderen heel rustig het schoolplein overliepen. Hoe tof is dat!

 

Deze week was ik op twee scholen in het kader van PBS; op één school aan het einde van het traject, waar in de afgelopen jaren een mooie basis is gelegd van een veilig en voorspelbaar schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en tot leren komen. Kinderen worden ook betrokken bij PBS; zo is de schoolbrede beloning waar voor gespaard wordt deze keer door de leerlingen uit groep 5/6 bedacht. Hoe leuk! Een andere beloning die door de kinderen zelf bedacht was, was een p’yjama en gekke harendag’. Wat de teamleden benoemen als opbrengsten is de rust die er nu op school is. En in vergelijking met eerdere jaren is het aantal gedragsincidenten sterk afgenomen. In dit team voel je een positieve vibe; aandacht voor elkaar, openstaan voor feedback om van te groeien en steeds op zoek naar oplossingen. Een sterk team en…..weinig ziekteverzuim.

Een aandachtspunt was nog wel hoe  ouders betrokken konden worden. Daar is inmiddels voorzichtig een modus voor gevonden die tot nu toe goed blijkt aan te sluiten bij de doelgroep. Regelmatig worden ouders geïnformeerd via Klasbord en via Facebook over allerlei positieve ontwikkelingen op school. Zo is het schoolplein aangepakt om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten bij buitenspelen. Er zijn verschillende spellen aangeschaft die leerkrachten introduceren en samen met de kinderen spelen. Hier word je blij van!

 

Warme groet van Willeke Essing.

 

Meer weten over de mogelijkheden van SPBS? Neem contact op met adviseur Willeke Essing (06-1226534 of w.essing@edux.nl)

Reageren