Thinking for Learning en rekenonderwijs

Thinking for Learning en rekenonderwijs

Het begrip 21e eeuwse vaardigheden is ‘hot’; iedereen kan er wel een paar noemen en vaak wordt ook het model van Kennisnet als uitgangspunt genomen. In gesprekken met leerkrachten hoor ik termen als kritisch denken, probleem oplossen, samenwerken en creativiteit. Maar hoe pas je deze vaardigheden toe in de dagelijkse schoolpraktijk? Men denkt dan al snel aan schoolvakken als woordenschat, wereldoriëntatie en taal. Rekenen ligt voor veel leerkrachten minder voor de hand.

Ik zie nog niet zoveel basisscholen, die de uitdaging oppakken om binnen het vakgebied rekenen de 21e eeuwse vaardigheden toe te passen. De leerlingen volgen de opdrachten van de leerkracht bijna klakkeloos op en worden niet gestimuleerd om na te denken over de uitkomst. Hierbij blijft het product/de uitkomst dus belangrijker dan het (denk)proces.

Kinderen leren het meest als zij zich bewust zijn van wat ze leren, hoe zij dit doen en als zij dit ook kunnen bespreken. Ik heb ervaren dat dat ook zeker kan tijdens de rekenles! Thinking for Learning biedt denktools die dit denkvermogen van kinderen stimuleren. Leerkrachten leren de ‘denkstapjes’ bij de leerlingen te vertragen, zodat zij zich van iedere stap bewust worden. Concreet betekent dit: van vaardigheid naar een attitude, om zo kennis te verwerven.

Rekenvoorbeelden:Hoe kun je nu hiermee aan de slag zonder de methode compleet over boord te gooien? Volgens mij vormen de rekendoelen van de methode de basis voor goed rekenonderwijs. Maar als leerkracht zorg je dat de rekenactiviteit de nieuwsgierigheid prikkelt en het denkvermogen van kinderen stimuleert. Rekenen helpt kinderen in het ontwikkelen van hun probleemoplossend vermogen en binnen rekenen kun je wel degelijk met de 21e eeuwse vaardigheden aan de slag. Belangrijk is dat rekenkennis en rekenfeiten de basis blijven vormen, maar deze worden ogenblikkelijk gevolgd door rekenvaardigheden en rekenattitude. Ofwel: 7x8 blijft 56, maar je snapt nu veel meer van wat je hiermee allemaal kunt doen en waarbij je dit kunt gebruiken. En natuurlijk kan elke leerling nog steeds een tafeldiploma verdienen!


John Schoone, onderwijsadviseur
Edux Onderwijspartners

Reageren