Versnellen rekenen groep 3: de praktijk

Versnellen rekenen groep 3: de praktijk

In mijn eerdere blog (november 2016) gaf ik al aan dat het versnellen van het rekenaanbod bij de start van groep 3 een van de mogelijkheden is om de aansluiting tussen groep 2 en 3 te verbeteren. In deze blog lees je meer over de ervaringen van zeven basisscholen die in het schooljaar 2016-2017 besloten hebben om bij de start van het schooljaar het rekenaanbod van de eerste twee blokken versneld aan te bieden. De deelnemende scholen werken met de methode Wereld in Getallen. De aanleiding voor deze aanpak is dat leerlingen eind groep 2 reeds rekenvaardigheden hebben, die in het begin van groep 3 opnieuw aangeboden worden. En waarom herhalen, als de kennis en vaardigheden al beheerst worden?!

Aanpak versnellen rekenen groep 3
Vanuit groep 2 waren de rekenvaardigheden van de betrokken leerlingen bekend. Er is op deze scholen dus sprake van afstemming van de leerinhoud van rekenen: een echte doorgaande rekenlijn voor de leerlingen (van voorbereidend rekenen bij de kleuters naar rekenen in groep 3).

Aan het begin van dit schooljaar zijn met de leerkrachten van groep 3 afspraken gemaakt om de rekenleerstof aan te passen. Uiteraard is er gekeken naar het karakter van de groep (de zogenaamde “didactische middenmoot”) en zijn er zeven afspraken gemaakt over wat wel en wat niet te doen. De 7-puntenaanpak is de basis voor de rekenaanpak met onder andere de voortoets en veel ruimte voor automatiseren.

Ervaringen versnellen rekenen groep 3

  • De leerkrachten hebben het gevoel dat vanaf dag één in groep 3 de leerstof bij rekenen voor alle kinderen nieuw en uitdagend is.
  • Voor de leerlingen sluit de leerstof aan bij wat ze al geleerd hebben tot en met groep 2.
  • De resultaten bij de middentoets rekenen (Cito) zijn van licht tot sterk verbeterd. De gemiddelde vaardigheidsgroei van de verschillende jaren zijn hier vergeleken.
  • De leerkrachten ervaren veel tijd en gelegenheid voor extra aandacht aan automatiseren (bijvoorbeeld met een splitsdiploma).
  • De leerkrachten geven de leerlingen vanaf dag één die instructie die bij hen nodig is. Er wordt hierdoor beter aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de klok en de projectlessen van Wereld in Getallen.
  • De leerkrachten gaan spelen met de handleiding, want je laat opdrachten weg of slaat deze over!

Of zoals een leerkracht groep 3 het heeft verwoord:
“Er wordt een stevige basis gelegd waarop de leerkracht van groep 4 mag vertrouwen, want de leerlingen gaan nu sterker naar groep 4!!”
“De eerste weken van het schooljaar heb ik nu het gevoel dat alle leerlingen bij rekenen iets leren!!”

Het vraagt van leerkrachten om kritisch naar het gebruik van de methode te kijken: schrappen wat al beheerst wordt en accenten in de leerstof zetten die nodig zijn. En daarbij ga je als leerkracht de methode heel efficiënt en effectief gebruiken: jij bent de regisseur van goed rekenonderwijs in jouw groep!!!

Ook interesse in de versnelling van de eerste blokken van groep 3 bij rekenen in het komende schooljaar? Neem dan contact met me op!

John Schoone
Onderwijsadviseur

Reageren