Audittraining (2 dagen en coaching on the job)

“Door de gesprekken kreeg ik objectief terug wat er op mijn school te zien is en werden mijn blinde vlekken helder. Het zette me op scherp” (een reactie van een directeur)

Enthousiaste medewerkers van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal en Stichting de Waarden volgden een opleidings-traject tot interne auditor. En bij Kindcentrum de Haren in ’s Hertogenbosch bezochten leraren en pedagogisch medewerkers de groepen en gaven elkaar feedback over de pedagogische grondhouding in het kindcentrum.

Onderwijsmensen praten graag over de onderwijspraktijk en daar gaan audits over. Ze stimuleren het kwaliteitsdenken in het team. Mensen worden geïnspireerd en gemotiveerd om te groeien als professional en ze beleven er veel plezier aan.

Meestal doen auditoren in teams van twee of drie personen in een dag onderzoek op een school: lesobservaties, gesprekken en een documentenanalyse. Het auditteam bespreekt de uitkomsten met de directie en schrijft een onderzoeksverslag. Het gesprek over de uitkomsten van de audit in het schoolteam is cruciaal. Het is een moment om stil te staan en na te gaan wat er geleerd kan worden van dit spiegelbeeld en het is een moment om te vieren wat er allemaal goed gaat!

Ook bestuurders en directeuren bespreken samen de uitkomsten van de audits. Zo versterken zij de verbinding en het leren op bovenschools niveau.

De training

Praktijkleren staat centraal tijdens de opleiding. Auditoren gaan direct aan de slag met observaties en het oefenen van gesprekken. Achtergrondkennis wordt al oefenend opgedaan. Cursisten kunnen in de praktijk “de kunst afkijken” tijdens een audit uitgevoerd door een senior-auditor van Edux. Geleidelijk doe je steeds meer zelf, begeleid door de senior-auditor. Auditoren werken intensief samen, waardoor ze veel van elkaar leren.

De opzet

  1. 1 dag theorie en training
  2. Werkplekleren: onderzoek op een school (in overleg – tussen de 1e en 3e bijeenkomst)
  3. 1 dag theorie en training

Een aanpak op maat is bespreekbaar.

Thema’s

  • Wat is effectief leerkrachtgedrag?
  • De lesobservatie: kijkwijzers; wat zie je en wat vind je? Welke vragen stel je? Hoe ga je in op verbanden tussen lesonderdelen?
  • De kunst van het vragen stellen: het interview
  • Documenten- en literatuuronderzoek
  • De analyse van opbrengsten
  • Het feedbackgesprek
  • Het verslag

 

Voor wie      : Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren die binnen de eigen
                         school of stichting audits willen uitvoeren.
Wanneer   : * 21 september 2017
                       * 16 november 2017
                                 Telkens van 09.00-16.00 uur  -   incl. lunch
                      * In de tussenperiode zal individueel een afspraak worden gemaakt
                         voor werkplekleren – onderzoek op een school
Waar            : Edux Onderwijspartners, Tolweg 11 – Ulvenhout
Kosten         : € 960,--
Certificaat  : Edux-certificaat van deelname
                                             Lerarenregister aangevraagd
Aanmelding : vóór 01 juli 2017

Simone Schrier

Simone Schrier

Onderwijsadviseur management en consultancy