Leergang dyslexiecoach (6 dagdelen)

Hoe gaat de school om met lees- en spellingszwakke leerlingen of leerlingen met dyslexie? Zelfs wanneer leerlingen succesvol zijn behandeld, zullen zij moeite blijven houden met het lezen en spellen. Hoe begeleid je deze leerlingen? Wat moet, wat kan en wat mag? Hoe ga je met deze leerlingen in gesprek?

In de leergang dyslexiecoach van Edux, wordt op de bovenstaande vragen antwoord gegeven, waarbij expliciet de koppeling naar de praktijksituatie gemaakt wordt. Er zal tijdens de leergang gebruik gemaakt worden van door de cursist(e) gemaakte video-opnames en casussen uit de praktijk

Deze training is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, lees- of taalcoördinatoren die te maken hebben met het begeleiden van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingsproblemen (of dyslexie)

      Bijeenkomst 1:
      Dyslexie, wat moet je er mee?

 • Algemene achtergrondkennis over dyslexie
 • Verschillende visies op de definitie
 • Aanbod protocollen Ernstige Leesproblemen en Dyslexie (ELD)
 • Hoe ziet een goed school-specifiek protocol eruit?

Bijeenkomst 2:   
Lezen, spellen, hoe doe je dat?

 • Algemene achtergrondkennis over de meest voorkomende lees- en spellingsstrategieën
 • Analyse van een zelfstandig uitgevoerd procesonderzoek

     Bijeenkomst 3:  

     Aan de slag!

 • Algemene achtergrondkennis over de begeleidingsmogelijkheden
 • Praktische handvaten voor de begeleiding
 • Randvoorwaarden (wie is verantwoordelijk?, wie voert het uit?)
 • Documentatie van de geboden begeleiding; Hoe werk je toe naar een aanvraag EED-traject?
 • Analyse van de documentatie van geboden begeleiding

     Bijeenkomst 4:  
    Goed luisteren is moeilijk?
    Hoe creëer je begrip?

 • Algemene achtergrondkennis over gesprekstechnieken en -materialen
 • Praktische handvaten voor in de gesprekken
 • Algemene achtergrondkennis en praktische handvaten over psycho-educatie
 • Co-morbide problematiek

Bijeenkomst 5:   
Wat moet, wat kan, wat mag?

 • Analyse van de zelfstandig uitgevoerde
  kindgesprekken
 • Algemene achtergrondkennis over wet- en regelgeving
 • Kennis en toepassing van de STICORDI maatregelen

Bijeenkomst 6:  
Intervisie

 • Dyslexie in het VO
 • Terugblik op leervragen en proces
 • Reflectievaardigheden
 • Aanscherpen begeleidingstrajecten

De bijeekomsten zijn telkens 3 uur.

Voor : leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, lees- of taalcoördinatoren die te maken hebben met het begeleiden van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingsproblemen (of dyslexie)
Waar : Edux Onderwijspartners, Tolweg 11 – Ulvenhout
Kosten: € 750,--
Certificaat: Edux-certificaat van deelname 

 

Wat zeggen eerdere cursisten?

“Wat de bijeenkomsten voor mij met name hebben opgeleverd is dat het in gesprek gaan met kinderen veel oplevert. Handvatten wat wel en niet werkt en de nieuwste ontwikkelingen kwamen ruim aan de orde. Ook het ontmoeten van cursisten en uitwisselen van praktische tips was erg fijn.” Simone de Meij, ib-er Horizon Prinsenbeek

"Weer helemaal up to date en tijdens de bijeenkomsten was veel aandacht voor intervisie!" Sandra de Jong, ib-er Mattheus Galder / Bernardus Ulicoten

Annemie Wouters-Mackus

Annemie Wouters-Mackus

Orthopedagoog NVO/Onderwijsadviseur
Nadine Machielsen

Nadine Machielsen

Onderwijsadviseur, orthopedagoog