RELATIELUNCH workshops


11 april 2018


* RELATIELUNCH
 
*WORKSHOPS (2 rondes)
Maak je keuze!


12.30 uur:   start lunch 
14.00 uur:   start 1e ronde workshops
15.15 uur:   start 2e ronde workshops
16.15 uur:   afsluiting

Locatie: TOLWEG 11 – 4851 SJ Ulvenhout
Kosten: aan deze middag zijn geen kosten verbonden

Workshops

Ronde 1 (14.00 – 15.00 uur)

1a: EDI in een notendop (Nicolette Simons)
Tijdens deze workshop maak je op een praktische manier kennis met Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI sluit aan bij wat je al doet als leerkracht, waardoor het meteen als ‘eigen’ voelt. Tijdens de workshop leer op een interactieve wijze de kenmerken van een effectieve leerkracht kennen en ontvang je praktische tips om leerlingen actief en betrokken te laten deelnemen in de les van morgen. Kom en laat je inspireren door de kracht van EDI!

1b: Onderpresteren kun je afleren: over de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen (Marleen Hilhorst)
Scholen zijn verantwoordelijk om aan iedere leerling passend onderwijs te bieden. Ook (hoog)begaafde leerlingen verdienen passend onderwijs wat hen motiveert en uitdaagt tot verdere ontwikkeling. Een niet-passend aanbod maakt de kans op onderpresteren groter. Het is echter niet altijd even eenvoudig om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Ondanks dat zij vaak worden gezien als een homogene groep, kunnen onderlinge behoeften van (hoog)begaafde leerlingen sterk verschillen. Tijdens deze workshop ontdek je welke verschillende vormen van onderpresteren je kunt tegenkomen en bespreken we hoe je onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen kunt tegengaan. Onderwerpen als mindset, het stimuleren van zelfinzicht en het versterken van je eigen rol als coachende leerkracht komen langs.

1c: Elk kind een uitvinder! Spelend en Ontdekkend leren met jonge kinderen (Gerrie Compen en Wendy Braat) 
Word je ook weleens moe van al die vragen die kinderen stellen? “Juf, waarom is de lucht blauw?”, “Hoe kan een auto rijden?”, “Wat gebeurt er met het eten in je buik?”. Op veel vragen zal je het antwoord weten, maar er zullen ook vragen zijn waardoor je even met je mond vol tanden staat. Is dat erg? Nee! Het gaat erom hoe je op deze vragen reageert. Je kunt de vraag beantwoorden (als je het al weet), maar je kunt ook meegaan op onderzoek. Stel jezelf kwetsbaar op (“Ik weet het ook niet”), ga experimenteren en doe dit vanuit alledaagse voorwerpen. Combineer de zaklamp, een magneet en een batterij met een interessante vraag en uitvinden maar! Deze workshop laat je ervaren hoe je kinderen helpt de wereld om hen heen te begrijpen. Niet alleen omdat het kinderen helpt te groeien, maar ook omdat je hiermee invulling geeft aan het vastgesteld pedagogisch curriculum.
(deze sessie is m.n. ook voor kdv en psz)

1d: Cybersecurity in relatie tot de AVG (Frans van Meel - Van Oers organisatieadvies)
Informatiebeveiliging binnen het onderwijs is door strengere wet- en regelgeving en recente cyberincidenten uitgegroeid tot een belangrijk thema. Hoe ga je als organisatie om met privacygevoelige informatie? Wat mag je wel en wat mag je niet?
De meldplicht datalekken en de Europese privacy verordening (AVG) dragen bij dat organisaties voldoende stelsel van maatregelen getroffen moeten hebben om privacygevoelige informatie te beschermen. Het is van belang dat er maatregelen worden genomen om de risico’s rondom digitalisering en datalekken, vanuit cyberdreigingen en privacy oogpunt, zoveel mogelijk te beperken.
Als je voor Cybersecurity en AVG een actueel en pragmatisch inzicht wilt in de te nemen stappen en te vermijden valkuilen, dan ben je van harte welkom tijdens deze sessie!


Ronde 2 (15.15 – 16.15 uur)

2a: Hoe ga ik een visie voor ons schoolplan ontwikkelen? (René Derksen)
Het vormgeven van een visie voor jouw school of kindcentrum doe je samen! Eigenaarschap is daarom een kernbegrip bij de ontwikkeling van deze visie.
Het vergroot de kans dat mensen met elkaar in gesprek gaan en blijven over het waarom en het hoe. Het geeft richting aan de dingen die ze doen.
We laten in deze workshop zien welke functies een heldere visie nog meer kan hebben. Zo is bijvoorbeeld een focus belangrijk in een tijd waarin veel onderwijsprofessionals zich overbelast voelen.Daarna gaan we in op de aanpak: hoe ga je aan de slag? welke stappen zou je willen zetten? Wie ga je daarbij betrekken? Aan het einde van deze workshop heb je een opzet klaar om aan de slag te gaan met de visie voor jouw school of kindcentrum.

2b: Bewegend leren, leren bewegen  (Anouk Brouns en Sabine Louwerens) 
De laatste jaren gaan de bewegingsvaardigheden van de kinderen sterk achteruit. De gezondheidsraad geeft aan dat 45% van de kinderen te weinig beweegt. Daarnaast zien we in het onderwijs steeds meer kinderen met weinig zelfsturing en een enorme bewegingsdrang. Aanleiding om bewegen in het onderwijs weer op de kaart te zetten!
In een interactieve workshop demonstreren wij de urgentie van bewegend leren en krijg je praktische voorbeelden hoe dit in de groep (op school of kinderdagverblijf) te implementeren.
(deze sessie is m.n. ook voor kdv en psz)

2c: De kracht van het positief denken: Oplossingsgericht werken in de klas (Andrea Stassen en Celine Bakker)
Ondanks jouw enorme passie voor het lesgeven en voor je leerlingen heb je het soms zwaar. Die ene leerling tikt, bonst, trommelt een hele dag lang op zijn tafel. Ondanks al jouw inspanningen (gesprekken, bestraffen, verbieden) lukt het niet om het gedrag te veranderen. Je vraagt je af waarom deze leerling zo doet en je gaat op zoek naar verklaringen. Maar klopt het, dat het vinden van de oorzaak, leidt naar de oplossing of verbetering van de situatie? In deze workshop zoomen we in op oplossingsgericht werken in de klas. Een werkwijze waarbij je jezelf laat sturen vanuit de oplossing en niet vanuit het probleem. We bespreken hoe je gebruik kunt maken van de krachten en kwaliteiten van de leerlingen. Maar ook hoe we leerlingen kunnen ondersteunen bij hun zoektocht naar eigen kwaliteiten. We zullen praktische oefeningen voor in de klas verkennen, die handvaten bieden voor het creëren van een positieve klassensfeer. Benieuwd? Kom naar onze workshop en wordt ook enthousiast.

Ben je er erbij?
Geef je dan vóór 01 april a.s. op en maak je keuze voor 2 workshops via onderstaand formulier.
Let op: gebruik hiervoor NIET de knop 'inschrijven'.