EDI instroom (3 modules)

Start je als nieuwe leerkracht op een school waar ze volgens de principes van Expliciete Directe Instructie (EDI) werken? Of wil je je didactische vaardigheden vergroten en meer te weten komen over EDI? Volg dan in het najaar 2018 onze 3 modules EDI instroom!

In 3 bijeenkomsten leer je de uitgangspunten van het EDI-model kennen en ga je zelf aan de slag om deze toe te passen op je eigen lessen.

De volgende onderdelen zullen centraal staan:
*Het expliciet benoemen van het lesdoel. Het gaat hierbij niet zo zeer om het SMART formuleren van een doel, maar het is belangrijk dat een doel een concept, vaardigheid en context bevat.
*Het activeren van voorkennis door iets te vragen waar álle leerlingen over na kunnen denken en niet alleen de sterke leerlingen.
*Het onderwijzen van het concept en de vaardigheid.
*Het bieden van begeleide inoefening, waarbij de verantwoordelijkheid stap voor stap wordt overgedragen aan de leerlingen.
*Vorm en inhoud geven aan de kleine lesafsluiting, waarbij de leerlingen laten zien of ze het lesdoel beheersen.
*Het versterken van de betrokkenheid van alle leerlingen bij de instructie.

Voor: nieuwe leerkrachten op EDI scholen of leerkrachten die hun didactische vaardigheden willen versterken
Data/tijd: *03 oktober 2018
*24 oktober 2018
*14 november 2018
               telkens van 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Edux Onderwijspartners, Tolweg 11, Ulvenhout
Kosten: € 595,-
Certificaat: Edux certificaat