Masterclass OPO

Wil je op jouw school op een andere manier opbrengstgericht werken en de administratieve last verminderen? En tegelijkertijd de onderwijskundige koers van je school versterken? Er is een passend antwoord...de masterclass OPO

Veel scholen hebben sinds 2016 kennis gemaakt met groepsplanloos werken. Deze werkwijze is ontwikkeld door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt. Zij organiseren overal in het land de vierdaagse Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en groepsplanloos werken is hiervan een belangrijk onderdeel. Dat geldt ook voor de ondersteunde softwaretool Focus PO. De Masterclass trekt elk seizoen vele deelnemers uit het hele land en de reacties zijn onverminderd positief.

Vanaf januari 2020 is het ook mogelijk om via Edux aan deze Masterclass deel te nemen. Schoolleiders en intern begeleiders (en leerkrachten) nodigen we daartoe van harte uit. Een van de trainers van OPO zullen de masterclass verzorgen. Onze adviseurs zijn je voorgegaan, zodat we je in de praktijk kunnen begeleiden bij de invoering en implementatie. Per masterclass kunnen er maximaal 8 scholen deelnemen. 

De Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is opgebouwd rondom de gelijknamige denk- en werkwijze. De kern hiervan wordt gevormd door zes heldere uitgangspunten waar vrijwel iedereen zich in kan vinden. Ze worden heel concreet gemaakt door het werkconcept groepsplanloos werken in de basisschool en de digitale tool Focus PO. Tijdens de masterclass verwerf je inzicht in hoe alle recente ontwikkelingen in het onderwijs met elkaar zijn verbonden, waaronder de schoolweging en de referentieniveaus.

Je eigen schoolbeleid is het uitgangspunt. Aan de hand van de opbrengsten van jullie leerlingen leer je hoe je opbrengstgericht en passend onderwijs zo kunt organiseren dat het voor jezelf en je team betekenisvol en behapbaar wordt.


Details:

Kosten: € 1.795 per deelnemer.

Data: donderdag 6 februari, maandag 9 maart, donderdag 2 april, maandag 18 mei (2020)

Voor vragen kun je terecht bij: Marcel Peters, m.peters@edux.nl, 06-83442060