Instroomgroep Uk & Puk

Instroomgroep Uk & Puk

Werk je of wil je gaan werken op een Uk & Puk locatie maar ben je nog niet gecertificeerd, dan is dit een geschikte cursus voor jou. De cursus Uk & Puk kan verkort worden aangeboden omdat je vanuit jouw organisatie wordt begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Aantal bijeenkomsten
Zeven studiedagen. Begintijd 9.30 uur
8 april
6 mei
10 juni
9 september
7 oktober
4 november
25 november 

Onderwerpen
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. De zes interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Spel, speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige oriëntatie (creatieve ontwikkeling)
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
Hiernaast zijn er zes groepsconsultaties. We sluiten af met presentaties en de certificering.

Afronding
De training wordt - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.

Locatie
Edux, Onderwijspartners, Tolweg 11, Ulvenhout

Kosten per persoon
€ 2.200,-. Dit is inclusief CED deelnemersmap en certificeringskosten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Jespers s.jespers@edux.nl of Gerrie Compen g.compen@edux.nl