Intern Begeleider binnen de kinderopvang (5 data)

Intern begeleider/pedagogisch coach zet pedagogisch medewerkers in hun kracht!

De intern begeleider bewaakt de pedagogische kwaliteit en draagt zorg voor een goede zorgstructuur binnen de kinderopvang. Tijdens deze cursus wordt de rol van de intern begeleider verkend; je weet wat de taken van een intern begeleider/pedagogisch coach kunnen zijn en je leert hoe je je collega’s kunt coachen in het observeren en begeleiden van kinderen.

Deze cursus sluit aan op de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze wet onderschrijft het belang van “coaching on the job”. Iedere pedagogisch medewerker heeft recht op een pedagogisch coach op HBO niveau. (Het ministerie wil medio juni de definitieve versies van de AMvB en ministeriële regelingen klaar hebben). De cursus 'intern begeleider binnen de kinderopvang' sluit hier goed op aan en leidt pedagogisch (staf)medewerkers op tot pedagogisch coach.

In de cursus intern begeleider is er specifieke aandacht voor het observeren en begeleiden van opvallend gedrag en de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal:

  • Structuur van de interne begeleiding en de rol van de intern begeleider
  • Collega’s coachen bij het observeren; plannen, handelen en evalueren
  • Spraak-taalproblemen en begeleiding tijdens spel
  • Opvallend gedrag en begeleiding tijdens spel
  • Gesprekken met collega’s en ouders

Samen geven deze thema’s je een solide basis om ieder kind optimaal te ondersteunen.

De cursus wordt verzorgd door specialisten op het gebied van VVE, jonge kind, spel en gedrag.

Datum            : 06 september 2017, 04 oktober 2017, 01 november 2017,
                              29 november 2017, 10 januari 2018
Tijd                  : 13.00-16.30 uur
Locatie           : Edux - Tolweg 11 - Ulvenhout
Kosten           : € 975,- 
Certificaat   : Edux-certificaat van deelname
Aanmelden vóór 01 augustus a.s.

Bestemd voor: (staf)medewerkers binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal

Gerrie Compen

Gerrie Compen

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog