Kanjercoördinator

De training van Kanjercoördinator/antipestcoördinator is een tweedaagse opleiding, waarvan de tweede dag ongeveer 6 maanden na de eerste dag plaatsvindt. Voor de coördinatoren bestaat tevens de mogelijkheid om, minimaal één jaar na behalen van het diploma, jaarlijks een dag met intervisie te volgen. Na afloop ontvang je de licentie Kanjercoördinator/Antipestcoördinator.

De Kanjercöordinator/antipestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van pesten en weet de Kanjertraining in de school te borgen. Je bent in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat goed te houden. Hiervoor werk je nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. Je ondersteunt collega's om de Kanjerlessen uit te voeren en werkt zowel preventief als curatief.

Binnen de coördinatorentraining wordt gewerkt aan de volgende subdoelen:

  • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • Versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen (bijvoorbeeld: afname van pestgedrag);
  • Mediationtechnieken;
  • Verschillende oplossingsstrategieën voor de leerling in conflicten;
  • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag;
  • Bewustwording van eigenheid: wees wie je bent, doe je niet anders voor dan je werkelijk bent;
  • Kanjergedrag bij leerkrachten.

Voorwaarden
De training is bestemd voor leerkrachten die de basistraining van 3 dagen (Licentie A) en minimaal 1 nascholingsdag (Licentie B) hebben gevolgd. Je hebt de Kanjertraining meerdere malen gegeven gedurende de 2 jaar tussen de 3e trainingsdag van de basistraining en de 1e nascholingsdag.

Wanneer: 9 januari 2018, 11 september 2018
Tijd: 09.30 uur tot 16.00 uur
Locatie:  Edux Onderwijspartners, Tolweg 11 – Ulvenhout
kosten: € 450,- per persoon - tweedaagse training (inclusief lunch)

Let op! gebruik voor inschrijving NIET onderstaande knop, maar ga naar:

www.kanjertraining.nl

 

Antipestcoördinator leraarregister.jpg