Masterclass Groepsplanloos werken OPO door Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen (4 dagen)

vierdaagse Masterclass
voor directies, ib-ers en leerkrachten

Groepsplanloos werken
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO)

Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt

“Ik heb vier dagen geboeid geluisterd en gewerkt. Wat een enthousiasme.”
“ Deze manier van kijken naar data zegt een leerkracht veel meer.”
“Weinig nieuws gehoord, maar zo logisch uitgelegd dat ik alles veel beter begrijp.”
“De onderwijsinspecteur was erg tevreden over de manier waarop wij opbrengsten analyseren.”

Reacties deelnemers die eerder deze masterclass volgden

Ben je van plan om komend schooljaar een sterke onderwijskundige koers uit te gaan zetten waarbij opbrengstgericht én passend onderwijs inzichtelijk en behapbaar worden gemaakt? Lees hier meer over de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Deze tot nu toe gecompliceerde weten Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen met 6 onderwijskundige uitgangspunten inzichtelijk en behapbaar te maken. Dit levert belangrijke aanknopingspunten voor versterking en/of verbetering van de eigen cyclus op schoolniveau.

Tijdens en na afloop worden de deelnemers niet losgelaten. Met de onderwijsadviseurs van Edux kunt u aanvullende afspraken maken voor begeleiding van het proces in de school. Een voorbeeld is coaching on the job voor directies en intern begeleiders bij het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Daarnaast worden kennis en ervaringen gedeeld via een LinkedIngroep en terugkomdagen.

Tijdens de masterclass ontwikkel je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de onderliggende denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs uit te leggen aan je collega’s. Hierdoor begrijp je goed hoe de systematiek van groepsplanloos werken in elkaar steekt.

De masterclass bevat een breed scala aan werkvormen, zodat je leer- en implementatieproces optimaal wordt ondersteund. Daarbij wordt er regelmatig ingegaan op specifieke schoolsituaties.
Na afloop laten wij onze deelnemers niet los. We blijven onze kennis en ervaringen delen via een LinkedIngroep en terugkomdagen. 

HET PROGRAMMA:

03 september 2018:
Schoolambities bepalen
We starten met een inleiding in opbrengstgericht passend onderwijs. Daarna kijken we naar de leeropbrengsten van de leerlingen in je school door een schooloverzicht te maken met behulp van Focus PO. Dit is het uitgangspunt voor de inrichting van je onderwijs. Aan de hand van de kenmerken en onderwijsbehoeften van je schoolpopulatie, bepaal je de gewenste eindopbrengsten.  Van hieruit leggen we de link naar je schoolambities en je onderwijsplannen.

01 oktober 2018:
Groepsplanloos werken
In de ochtend verdiepen we de leerstof van dag 1 en behandelen we het model van de didactische grootheden. In de middag staan de waarborgen van groepsplanloos werken centraal. We gaan in op het schooloverzicht, het groepsoverzicht, de onderwijsplannen en de schoolbespreking.

12 november 2018:
Innoveren
De dag start met het nog dieper doorgronden van het geleerde. Centraal staat de toepassing van de uitgangspunten in uw eigen praktijk. In het middagdeel gaat de aandacht uit naar het invoeringsproces. Je maakt een schets van de implementatie van opbrengstgericht passend onderwijs binnen je praktijk. 

04 december 2018:
Verdiepen
 Het denk- en werkwijze  van opbrengstgericht passend onderwijs verdiepen we door het geleerde in andere (onbekende) situaties toe te passen. We blikken terug op de invoerings-schets van elke school en scherpen deze verder aan. Dit doen we door te focussen op leider-schap en een aantal activiteiten om het geleerde te borgen. Ook verbinden we de uitgangspunten met het verantwoordingskader en komt er een inspecteur langs...

Huiswerk en eigenaarschap
Elke dag krijg je een aantal opdrachten mee om binnen je eigen praktijk uit te voeren. Hoe sneller je de uitgangspunten binnen je team weet te concretiseren, hoe succesvoller de invoering zal zijn. We raden je aan om hiervoor tijd te reserveren in jouw agenda en in die van je teamleden. Daarnaast vragen wij je te reflecteren op een aantal inhoudelijke publicaties. 

Terugkomdag
Elk schooljaar wordt een terugkomdag voor oud-deelnemers georganiseerd. De invulling van de dag is afhankelijk van de behoeften en nieuwe ontwikkelingen.
Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via de e-mail. Voor deze dag wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd.

Voor: minimaal directie(s) en ib-er(s) samen
Wanneer: 03 september 2018, 01 oktober 2018,  12 november 2018,  04 december 2018
                                    telkens van  09.00 – 15.30 uur
Waar: Edux  Onderwijspartners - Tolweg 11 - Ulvenhout
Kosten: € 1.750 per deelnemer
  Inclusief:
  . 4x lunch
  . halfjaar gratis gebruik van Focus PO
  . inclusief ‘groepsplanloos werken in de basisschool’
  . vrije beschikking over alle werk-, werkmaterialen, werkvormen etc.

Meer informatie? Neem contact op met Inge Bloemers: ibloemers@edux.nl of 06 – 228 840 92.