Opbrengstgericht Passend Onderwijs * Groepsplanloos werken (informatiebijeenkomst)

door Menno van Hasselt

Heb jij genoeg van groepsplannen en zinloze administratie? En wil je tegelijkertijd de onderwijskundige koers van je school versterken?
Wij hebben een passend antwoord...

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken, passend onderwijzen, groepsplanloos werken... En dat allemaal tegelijk invoeren in je school? Het kan! De praktijkgerichte masterclass van Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt is méér dan een serie losse cursussen. Je krijgt inzicht in hoe alle recente ontwikkelingen met elkaar zijn verbonden. Aan de hand van de opbrengsten van de leerlingen in je school leer je hoe je opbrengstgericht passend onderwijs concreet vorm kunt geven op een manier die voor leerkrachten behapbaar is.

Deze zeer goed beoordeelde Masterclass wordt vanaf 2013 verzorgd. Sindsdien hebben ruim 800 schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten deze masterclass met succes afgerond. 
Wijnand en Menno schreven tal van artikelen over opbrengstgericht en passend onderwijs waaronder de publicaties ‘groepsplanloos werken in de basisschool’ (2016) en ‘groepsplanloos werken FAQ’s’ (2018).

Het resultaat is een heldere onderwijskundige koers, betere en zinvollere gesprekken met leerkrachten over de opbrengsten, meer grip op het verantwoorden van de onderwijskwaliteit naar ouders, schoolbestuur en onderwijsinspectie en een visie op passend onderwijs waar elke leerling van profiteert.

Voor : directeuren en ib-ers
Datum, tijd : 30 mei 2018, 13.30 - 16.00 uur
Locatie : Edux, Tolweg 11, Ulvenhout
Kosten : € 50,-- per organisatie (max. 2 personen). Bij inschrijving voor de masterclass wordt dit bedrag in mindering gebracht.

DATA MASTERCLASS:

*03 september 2018
*01 oktober 2018
*12 november 2018
*04 december 2018

    Telkens van 09.00 – 16.00 uur

Masterclass

Masterclass

Ook interesse in de masterclass van Menno van Hasselt en Wijnand Gijzen bij Edux?