Relatiemiddag workshops organisatie- en onderwijsadvies en borrel

                                                             

                                 voor bestuurders, directeuren, locatieleiders
                                         basisonderwijs en kinderopvang

 

13.30: Inloop met koffie/thee
14.00: Centrale opening, welkom
14.15: Workshopronde 1
15.00: Pauze met koffie/thee
15.30: Workshopronde 2
16.15: Borrel       (tot 17.15)

 

Locatie Wij zijn Jong

Kanaaldijk-Zuid 5a
5613 LE Eindhoven

                                                                 


Kom je ook?
Maak een keuze uit 2 van de 3 workshops

1: Schoolplanontwikkeling in relatie tot strategische koers en visie
Scholen willen werken vanuit serieuze ambities, een uitgesproken visie en zich aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij hebben zij rekening te houden met wensen van de omgeving, strategisch beleid, wettelijke kaders en kwaliteitseisen. Al deze zaken dienen in samenhang weergegeven te worden in het schoolplan. Sinds juli 2017 zijn er nieuwe voorschriften voor het schoolplan. Hierin wordt met name nadruk gelegd op de eigen ambities, kwaliteitsbeleid en verstevigen van het pedagogisch-didactisch handelen. In deze workshop nemen we u mee in de wijze waarop een schoolplan vanuit de nieuwe eisen tot stand kan komen. Daarbij zal ook ingegaan worden op visievorming en ontwikkelen van strategische koers. Kernbegrippen zijn draagvlak, eigenaarschap, samenhang, compactheid en doelgericht werken.

De workshop wordt gegeven door René Derksen, onderwijsadviseur organisatieontwikkeling RIJKT/Edux onderwijspartners.

2: Kwaliteitszorg, zelfevaluatie en auditing
Sinds de invoering van het nieuwe inspectiekader zijn scholen vooral zelf aan zet als het gaat om het borgen van de onderwijskwaliteit. Er ligt meer ruimte en eigenaarschap bij de besturen omtrent de vormgeving van onderwijs en het borgen van de kwaliteit. Wel dienen besturen duidelijk aan te geven op welke wijze zij vormgeven aan de inspectie eisen, waarbij zelfevaluatie een belangrijke indicator is. In deze workshop maakt u kennis met het onderwijskundig kwaliteitskader, een manier waarop scholen en besturen inzichtelijk kunnen maken hoe zij de onderwijskwaliteit borgen. Daarnaast wordt weergegeven welke rol interne en externe audits kunnen spelen bij de invulling van zelfevaluaties.

De workshop wordt gegeven door Sanne Maas, adviseur organisatieontwikkeling RIJKT/Edux onderwijspartners.

3: Ontwikkeling kindercentrum in relatie tot visie en beleid
Steeds meer scholen en opvangorganisaties hebben de ambitie om gezamenlijk een Integraal Kindcentrum (IKC) te vormen. Dit vanuit pedagogische visie maar ook uit maatschappelijke noodzaak. Heeft u deze ambitie ook en bent u benieuwd hoe u dit proces kunt vormgeven? In deze workshop vertellen we u op welke wijze u succesvol een IKC kunt gaan ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar diverse elementen vanuit pedagogisch en bedrijfsmatige oogpunten.

De workshop wordt gegeven door Sandra van Laarschot, adviseur IKC ontwikkeling RIJKT/Edux onderwijspartners. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Ben je er bij?
Meld je aan (het liefst vóór 24 oktober) via onderstaand formulier.
Let op: gebruik hiervoor NIET de kop inschrijven.