Pedagogisch coach (hbo) binnen de kinderopvang (5 data)

Pedagogisch coach (hbo)

zet pedagogisch medewerkers in hun kracht!

Omdat ieder kind uniek is en zijn eigen ontwikkeling moet kunnen doorlopen.

Per 1 januari 2018 treedt de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. Doel van de wet is om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend.

Belangrijk is dat pedagogisch medewerkers daarbij ondersteund worden door een pedagogisch coach. Per 1 januari 2019 dient elke organisatie over een hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker te beschikken.

De cursus pedagogisch coach is bestemd voor ervaren (staf)medewerkers in de kinderopvang. Allereerst wordt de rol van de intern begeleider verkend en heel belangrijk; je leert hoe je je collega’s kunt coachen in het observeren en begeleiden van kinderen tijdens spel. Waarbij centrale vragen zijn: Wat zie je? Wat doe je? Hoe geef je samen met de ouders vorm aan de opvoeding van het kind?

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal:

  • Structuur van de interne begeleiding en de rol van de intern begeleider/hbo-coach
  • Collega’s coachen bij het observeren; plannen, handelen en evalueren
  • Spraak-taalproblemen en begeleiding tijdens spel
  • Opvallend gedrag en begeleiding tijdens spel
  • Gesprekken met collega’s en ouders

    Samen geven deze thema’s je een solide basis om ieder kind optimaal te ondersteunen.

De cursus wordt verzorgd door specialisten op het gebied van VVE, jonge kind, spel en gedrag.
 

.Bestemd voor: ervaren (staf)medewerkers binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal (vooropleiding hbo-niveau)
Data en tijd:   * 20 februari 2018
  * 20 maart 2018
  * 18 april 2018
  * 22 mei 2018
  * 19 juni 2018
              telkens van 13.00-16.30 uur
Plaats: Edux Onderwijspartners - Tolweg 11 – Ulvenhout
Kosten: € 975,--
Certificaat: Edux-certificaat van deelname

 

 

 

 

 

 

 


*de cursus zal doorgaan bij min. 6 deelnemers

Gerrie Compen

Gerrie Compen

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog