Verdiepingsmodules Pedagogisch Coach

Verdiepingsmodules Pedagogisch coach in de kinderopvang

bij Edux in Ulvenhout

Werk je als pedagogisch coach binnen de kinderopvang en wil je jouw coachingsvaardigheden verdiepen en ervaringen delen? Wil je dit doen in een ontspannen sfeer, met veel ruimte voor intervisie dan zijn deze verdiepingsmodules iets voor jou!

De bijeenkomsten van 3,5 uur kennen een vaste opbouw. Na een korte intro, starten we met een stukje theorie en het oefenen van vaardigheden met betrekking tot het onderwerp dat centraal staat. Tevens inventariseren we de vragen die leven bij de deelnemers. Leren van en met elkaar is het uitgangspunt.

Module 1: Oplossingsgerichte technieken en verschillende toepassingsmogelijkheden:coach-pm-er / pm-er-kind
In deze module gaan we aan de slag met het oefenen van oplossingsgerichte strategieën. Strategieën die je zowel bij volwassenen als kinderen kan toepassen.
Hoe leg je de focus op successen? Welke vragen kan je stellen? Hoe kan je de schaalvraag of wondervraag inzetten? En hoe motiveer je de medewerker of kind om aan de slag te gaan.

Module 2: Coachen van team; werken aan een positieve sfeer
Welbevinden is de basis voor ontwikkeling; voor zowel kinderen als volwassenen. Wat kan je doen om te zorgen dat er een positieve sfeer hangt in een groep / team en er minder kans is op weerstand.

Module 3: Kwaliteit BSO o.a. door middel van kindgesprekken
Niet praten over de leerling, maar mét de leerling. Er zijn verschillende manieren om kwaliteit te meten. Je kan kwaliteit in de BSO observeren (NCKO) maar ook onderzoeken door met de kinderen in gesprek te gaan. In deze modules worden de verschillende mogelijkheden besproken


De modules zijn ook los te volgen. Voor alle data en de kosten, bekijk hier voor de flyer. 

De bijeenkomsten worden verzorgd door Willeke Essing en Gerrie Compen