Schoolanalyse in 1 dag

Wil je als intern begeleider meer handvatten voor je schoolanalyse en een compacte verslaglegging die in 1 dag klaar is? Op donderdag 6 juli a.s. gaan we met jou en enkele collega intern begeleiders aan de slag om een analyse van de leeropbrengsten op school- en groepsniveau te maken. Na deze middag heb je:

  • een analyse van de resultaten gemaakt waarbij je een aantal hypothesen hebt gesteld die je nader kunt gaan bespreken en onderzoeken met het team. Hiermee wordt de relatie tussen onderwijsleerresultaten en het onderwijsleerproces gelegd;
  • een compact document of presentatie;
  • inzicht in de consequenties van de veranderingen in het toezichtskader voor het interne evaluatieproces in de school.

Om voldoende ondersteuning te kunnen bieden werken we met kleine cursusgroepen.
Dus schrijf snel in!

Voor: Interne begeleiders
Wanneer: 06 juli 2017
  09.00-16.00 uur
Waar: Edux Onderwijspartners
  Tolweg 11 - Ulvenhout
Kosten: € 195,- (incl. lunch)
Certificaat: Edux-certificaat van deelname
Aanmelding: Vóór 26 juni 2017
   

Over dit thema geeft Inge ook les aan de IB opleiding van Studiecentrum Bedrijf en Overheid.

 

Inge Bloemers

Inge Bloemers

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog