Schoolanalyse in 1 dag E-toetsen

Wil je als intern begeleider meer handvatten voor je schoolanalyse en wil je in 1 dag een compacte verslaglegging hebben opgezet?

Op 12 juni gaan we samen met jou en enkele collega intern begeleiders aan de slag om een analyse van de leeropbrengsten op school- en groepsniveau te maken van de E-toetsen.

Online bieden we je vooraf informatie en onder andere een basisformat. Op de dag zelf ontvang je veel persoonlijke begeleiding om tot overzicht, inzicht en uitzicht te komen én genoeg ruimte en tijd om zelf verder aan de analyse te werken.

Terug op school leg je de laatste hand aan je analyse en stuur je het document op. Tijdens een persoonlijk gesprek ontvang je feedback op jouw analyse en vragen.

Na deze middag heb je:

  • een analyse van de resultaten gemaakt waarbij je een aantal hypothesen hebt gesteld die je nader kunt gaan bespreken en onderzoeken met het team. Hiermee wordt de relatie tussen onderwijsleerresultaten en het onderwijsleerproces gelegd;
  • een compact document of presentatie;
  • inzicht in de consequenties van de veranderingen in het toezichtskader voor het interne evaluatieproces in de school;
  • een afspraak voor een persoonlijk feedbackgesprek op één van de vervolgdata van 1 uur.

Reacties van deelnemers:
‘een superdag!’

'een dag met meerwaarde door de verkregen informatie en feedback'
'door letterlijke afstand te nemen van de school was een betere focus’ 

Om voldoende ondersteuning te kunnen bieden werken we met kleine cursusgroepen.
Dus schrijf snel in!

Voor: Interne begeleiders
Wanneer: *12 juni 2018    09.00-16.00 uur
  *voor het persoonlijk gesprek wordt een aparte afspraak  gemaakt
Waar: Edux Onderwijspartners
  Tolweg 11 - Ulvenhout
Kosten: € 295,- (incl. lunch op 12 juni 2018)

Over dit thema geeft Inge ook les aan
de IB opleiding van Studiecentrum Bedrijf en Overheid

Inge Bloemers

Inge Bloemers

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog