Effectief spellingonderwijs

‘Foutloos kunnen spellen is heel belangrijk! Zo kunnen leerlingen
zich goed uitdrukken op papier en in de digitale wereld.’

’Als leerlingen de juiste spellingregels paraat hebben, kunnen ze zich
beter focussen op de inhoud van een tekst die ze schrijven.’

‘Lezers ervaren een tekst zonder spelfouten als zeer plezierig.
Goed kunnen spellen is van grote invloed op het verdere school- en maatschappelijke leven

In deze workshop wordt het strategisch spellingonderwijs onder de loep genomen:

  • Wat houdt het in?
  • Hoe pas je het toe in de klas?

Er wordt gestart bij de basis in groep 1-2 en vervolgens komt het spellingonderwijs in de hogere groepen aan bod. Er wordt ook ingegaan op werkwoordspelling en de koppeling tussen grammatica en spelling.

Vanuit theoretische achtergrondkennis worden er do’s en don’ts gegeven voor effectief spellingonderwijs. Hierin wordt bijvoorbeeld ingegaan op de vraag hoe je kinderen goed kunt laten oefenen met spelling: wat heeft zin en wat niet? Wat doet ertoe om de spellingresultaten te verbeteren?

Daarnaast zal er samen een praktische vertaling gemaakt worden naar de dagelijkse praktijk in de klas. Er zullen praktijkvoorbeelden uitgewisseld worden en er wordt ‘good practise’ getoond.

Voor alle leerkrachten van groep 3 t/m 8, taalcoördinatoren, ib-ers
Wanneer: woensdag 23 mei 2018, van 14.00-16.00 uur
Waar: Edux Onderwijspartners, Tolweg 11, Ulvenhout
Kosten: € 95,--
Certificaat: Edux-certificaat van deelname   /       aangemeld bij lerarenregister

Deze workshop wordt gegeven door Sophie Oude Nijhuis   

sophie tijdelijk klein verticaal.jpg