Verkorte opleiding Intern Begeleider

Deze opleiding wordt aangeboden door Studiecentrum Bedrijf en Overheid en wordt al sinds vele jaren verzorgd door onze collega's Janneke van Loon, Ellen Speekenbrink en Inge Bloemers. Leer tijdens deze opleiding in slechts 4 dagen hoe je leerkrachten en leerlingen binnen passend onderwijs succesvol ondersteunt. De opleiding is geschikt voor reeds actieve intern begeleiders als leerkrachten die een functie/taak als intern begeleiders in nabije toekomst gaan krijgen.

5 zaken die u leert tijdens de Opleiding Intern Begeleider:

  • Hoe u effectief invulling geeft aan uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden als intern begeleider voor de verdere implementatie van Passend Onderwijs op uw school
  • Hoe u uw collega’s coacht en begeleidt in het pedagogisch handelen
  • Hoe u leerkracht en leerling handelingsgericht begeleidt
  • Hoe u de ondersteuningsroute en -structuur in uw school effectief vormgeeft
  • Hoe u de kwaliteit borgt van de ondersteuningsprocessen en ondersteuningsstructuren op uw school

 

Opbrengsten van deze opleiding zijn:

  • Zicht op (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden
  • Kunnen motiveren, managen en aansturen van uw collega’s
  • Professioneel communiceren en coachend adviseren
  • Analyseren en reflecteren op de ondersteuningsstructuur
  • Zicht op kwaliteitszorg

Volg de Opleiding Intern Begeleider en geef de leerlingzorg optimaal vorm!

Wil je meer lezen over de verkorte opleiding voor intern begeleiders of jezelf inschrijven? Ga dan naar de website van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Graag eens in gesprek over deze opleiding? Neem contact op met Inge Bloemers, 06-22884092 of ibloemers@edux.nl.

Data eerstvolgende opleiding: 14 maart, 10 april, 22 mei en 14 juni 2018.

LET OP: Inschrijven via de website van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en dus niet via onderstaande knop!