Thinking for Learning - Open inschrijving (4 middagen)

Nieuwsgierig zijn, kritisch kunnen denken, initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen, doorzetten, doelgericht zijn en emoties kunnen beheersen…. Zo maar een greep uit een aantal vaardigheden en attituden waarvan we allemaal vinden dat ze belangrijk zijn, maar die nog weinig structureel worden aangeleerd én worden besproken met kinderen.

“Door Thinking for Learning ben ik als leerkracht ook aan het denken gezet en nieuwsgieriger geworden.”
‘‘Ik zou graag meer mensen vertellen hoe waardevol Thinking for Learning is voor mijn leerlingen.’’
‘‘Ik gun het meer kinderen in Nederland!’’

Met Thinking for Learning® krijgen leerkrachten praktische handvatten om deze attituden en vaardigheden een centrale plek te geven binnen hun onderwijs. Thinking for Learning® is een houding waarbij het denken en leren centraal staat. Het is geen methode met losse lessen, maar een schoolbrede aanpak die ervoor zorgt dat leerlingen de attituden en vaardigheden ontwikkelen waarmee hun denk- en leervermogen wordt vergroot.

Wat?
De training omvat vier bijeenkomsten waarbinnen kennis wordt gemaakt met:
*   Het doel van Thinking for Learning: visie en theorie;
*   Middelen en lesmodellen: vaardigheden en houding van de leerkracht;
*   Het stimuleren van houding en vaardigheden van de leerlingen: hoe zet ik leerlingen aan tot denken en de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden?
Er wordt rekening gehouden met de voorkennis en behoeften van de deelnemers.  Coaching op de werkvloer is optioneel en kan zowel door de trainer als door een begeleider van school worden verzorgd (mits in het bezit van een Thinking for Learning certificaat)

Opbrengsten
*   Versterken van leerkrachtvaardigheden met denktools en coöperatieve structuren om leerlingen betrokken, actief en reflectief te laten leren
*   Versterken van de actieve en reflectieve leerhouding bij kinderen en daarmee het versterken van de zelfregulatie

Voor wie?
Deze training is bestemd voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren die metacognitie (leren denken en leren leren) meer onder de aandacht willen brengen binnen hun onderwijs. De training is geschikt voor zowel geïnteresseerden als voor leerkrachten die op een Thinking for Learning school werken, maar zelf nog geen training hebben gevolgd.
Heb je als team interesse in deze training? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een in company traject.

Voor: leerkrachten, intern begeleiders en directeuren
Data en tijden: * 12 september 2018
* 10 oktober 2018
* 07 november 2018
* 12 december 2018
                         telkens van 14.00 tot 16.30 uur
Kosten: optie 1: € 790,-  =  training met coaching door begeleider van school, onder supervisie van een gecertificeerde T4L-trainer van Edux
optie 2: € 990,-  =  training met coaching door gecertificeerde T4L-trainers van Edux
Certificaat: Voor het behalen van een Thinking for Learning certificaat is twee keer coaching on the job vereist.

Let op: bij inschrijven graag bij "OPMERKING" aangeven voor welke OPTIE je kiest.