Werkplezier voor twee (2 middagen)

Doelen:

  1. De collega’s met een duobaan in één groep hebben samen heldere afspraken (smart geformuleerd) gemaakt, die bijdragen aan afstemming voor het werken in de groep.
  2. De collega’s met een duobaan hebben samen afspraken gemaakt om zo efficiënt mogelijk de administratie voor de groep te verwerken.

In veel groepen in het basisonderwijs zijn twee leerkrachten samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Dit vereist ‘afstemming” tussen de leerkrachten, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van de groep.

  • Hoe krijg je als duo collega’s de afspraken voor de groep zo efficiënt mogelijk?
  • Hoe stem je af met je collega op een efficiënte wijze voor de taakverdeling?
  • Hoe voorkom je “extra” werkoverleg?
  • Hoe verwerk je de gezamenlijke administratie van je groep zo effectief mogelijk?

In bijeenkomst 1 staat de afstemming tussen de groepsleerkrachten centraal (de “duo-overeenkomst” en het “overdrachtsboek”).
In bijeenkomst 2 wordt uitgebreid gesproken over de doorgaande lijn in het leerproces en een efficiënte administratieve verwerking. Er worden concrete tips besproken, handvatten worden gegeven; het betreft dus afspraken voor de dagelijkse praktijk van de leerkrachten voor de duobaan: werkplezier voor twee!

Voor

:

Leerkrachten die in één duobaan werken (bij voorkeur ‘koppeltjes’)

Wanneer

:

 13 en 27 september 2017
          13.30 – 16.00 uur

Waar

:

Edux Onderwijspartners
Tolweg 11 – Ulvenhout

Kosten

:

€ 135,-- per persoon
€ 245,-- per koppel 

Certificaat

:

*Edux-certificaat van deelname
*lerarenregister aangevraagd

Aanmelding

:

vóór 01 september 2017

Annemie Wouters-Mackus

Annemie Wouters-Mackus

Orthopedagoog NVO/Onderwijsadviseur