Angst- en stemmingsproblemen

Voor kinderen met angst en stemmingsproblemen zetten we bij Edux vaak cognitieve gedragstechnieken in. Dit is een werkwijze die helpt tegen klachten zoals angst en een negatief zelfbeeld bij kinderen. Het doel van deze methodiek is gericht op het opsporen van denkfouten die leiden tot een vervelend en onzeker gevoel. Door kinderen bewust te maken van hun negatieve gedachten en het versterken van helpende gedachten wordt dit patroon doorbroken. Ook ontspanningsoefeningen zijn een vast onderdeel van de behandeling.

Deze vorm van begeleiding zetten wij in bij kinderen van 8 jaar en ouder. In overleg met de verwijzer en de orthopedagoog/psycholoog van Edux zal het begeleidingsplan worden vormgegeven

Faalangst

Een gezonde portie angst of stress kan iemand helpen om beter te presteren tijdens spannende momenten. De spanning zorgt dan in feite voor een ‘oppepper’ waardoor iemand extra goed kan focussen. Maar wat nou als iemand zo gespannen is tijdens beurten, toetsen of mondelingen dat hij of zij niet meer helder kan nadenken en juist slechter gaat presteren?  Een kind of een jongere krijgt bijvoorbeeld een black-out tijdens een toets of het kind of de jongere komt niet meer uit zijn/haar woorden bij een presentatie, terwijl hij/zij hier zo ontzettend goed voor had geleerd! Ongeveer 10% van de leerlingen heeft last van zware of minder zware negatieve faalangst. De resultaten op school laten bij deze leerlingen vaak niet zien wat ze daadwerkelijk kunnen. Een training kan dan een zetje in de rug zijn om negatieve gevoelens en angsten onder controle te krijgen en om met meer vertrouwen een spannende situatie aan te gaan.

Heeft u (of uw zoon of dochter) last van faalangst? Is er sprake van blokkades op belangrijke momenten op school? Wellicht kan onze training een steuntje in de rug bieden. Faalangstreductietraining is geschikt voor zowel kinderen in het basisonderwijs (8-12 jaar) als voor jongeren in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar). De training bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten.

De training wordt zowel individueel als in groepen gegeven en kan plaatsvinden op school of bij Edux. We proberen altijd de vertaalslag te maken naar de schoolse- en thuissituatie.

Edux Onderwijspartners heeft overeenkomsten met diverse gemeenten waardoor de kosten niet (geheel) voor eigen rekening hoeven te zijn.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.