EDI modules

1.  EDI – Intro

 • Je kunt het model van directe instructie nog explicieter maken.
 • Je kunt je leerlingen actief betrekken bij de lessen die je geeft.
 • Je kunt begrip controleren bij je leerlingen en op basis daarvan beslissingen nemen voor het vervolg van je les.

2. EDI – Doelen

 • Je kunt een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid.
 • Je weet hoe je doelen deelt met leerlingen en ouders.

3. EDI – Instructie

 • Je kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel.

4. EDI – Begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandig verwerking

 • Jenkunt verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen.
 • Je kunt een kleine en grote lesafsluiting goed invullen.
 • Je kunt de zelfstandige verwerking een effectieve invulling geven.

5. EDI – Omgaan met verschillen, zwakke en sterke leerlingen

 • Je kunt tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke leerlingen.
 • Je kunt het omgaan met verschillen organiseren binnen het model van directe instructie.

6. EDI – Activeren van voorkennis

 • Je kunt voorkennis activeren bij leerlingen.

7. EDI – Klassenmanagement

 • Je kent de vijf aspecten van klassenmanagement waarmee je lessen vlot en soepel verlopen.


Op maat
Je stelt de scholing voor je team zelf samen op basis van bovenstaande modules. Kies ervoor om de leergang te koppelen aan een vakgebied of houd het breed en algemeen. Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas, vul je de leergang aan met klassenbezoeken en feedbackgesprekken voor je team.

Een inspirerende EDI-lezing van 1,5 uur voor je bestuur, school of organisatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Certificering
Deze scholing wordt verzorgd door een gecertificeerde EDI-trainer.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

LOGO EDI.png
EDI gecertificeerd.jpg