GeschICT voor onderwijs

Met GeschICT voor onderwijs bundelen Edux en Lab to Learn de expertise van de leerkracht, de IB-er en de digicoach om technologie en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen.
Scholen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan dit netwerk. Het betreft een kortlopend traject van 6 tot 8 weken, waarbij bijeenkomsten zowel fysiek als online, op school en binnen het netwerk plaats zullen vinden.

Opbrengsten
De leerkracht, de ib-er en de digicoach:
•Leren hoe ze hun expertise kunnen bundelen
•Krijgen zicht op bewezen effectieve methodes en leren deze toe te passen in de eigen praktijk
•Bereiden hun expertise rondom vraagarticulatie uit
•Leren ICT bewust in te zetten om (onderwijs-)doelen te realiseren
•Vergroten hun digitaal-didactische vaardigheden
•Delen kennis in een netwerk van gelijkgestemden tussen verschillende scholen
•Bouwen ervaring op om ook andere collega’s in hun school te kunnen begeleiden

Hulp nodig om dit initiatief mede te financieren vanuit het LerarenOntwikkelFonds? Wendy Braat denkt graag met je mee! 
Benieuwd naar dit netwerk en de kosten? Klik dan op onderstaande afbeelding.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Geschict voor onderwijs.jpg