Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Onze visie

Bij het ontwikkelen van passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen dient de rol van de leerkracht centraal te staan. Veel scholen zijn volop bezig met het realiseren van een passend aanbod voor deze kinderen. Daarnaast krijgen samenwerkingsverbanden door middel van subsidie de gelegenheid om te investeren in deze doelgroep. Een van de grootste struikelblokken is het duidelijk krijgen van de verwachtingen wat betreft het aanbod binnen de basisondersteuning. Wat moet de leerkracht weten en kunnen om op de onderwijsbehoeftes van de hoogbegaafde leerling aan te sluiten? Wanneer maak je gebruik van het netwerk, experts of arrangementen?  Wanneer gaat de inzet van een andere voorziening, zoals de plusklas of HB onderwijs, een rol spelen?

Daarnaast komt er ook binnen de kinderopvang en het kleuteronderwijs steeds meer aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wij geloven dat problemen in de toekomst (denk aan onderpresteren, faalangst of gedragsproblemen) voorkomen kunnen worden door middel van tijdige onderkenning van deze kinderen en een passende aanpak. Edux neemt je mee in de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong en kan meedenken hoe je vanuit de bestaande aanpak beter kunt aansluiten bij deze kinderen.

Ons aanbod

We bieden altijd maatwerk, of het nu gaat om vragen op leerling niveau of vragen op organisatie niveau. We verhelderen eerst de huidige situatie en bekijken vanuit daar wat nodig is. We bieden o.a. teamtrainingen, consultaties, coaching, begeleiding bij het opzetten van plusklassen en audits op het gebied van hoogbegaafdheid.

In samenwerking met Radboud Centrum Sociale Wetenschappen bieden we ook het RITHA Practitioner programma aan wat leidt tot het ECHA Practitioner in Gifted Education diploma. Het gaat hierbij om een éénjarig in-company traject. Meer weten over dit programma? Klik hier: https://rcsw.nl/node/3201?language=nl

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Behandeling