Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het wordt gezien als een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen.

Een diagnostisch onderzoek kan antwoord geven op de vraag of er sprake is van hoogbegaafdheid. Het onderzoek bestaat uit een brede intake met ouders/ kind en school, afname van intelligentieonderzoek, observatie van gedrag, werk- en leerstrategieën, creatief denken en probleemoplossend vermogen. Er kan ook gekeken worden naar gedrag, geheugen en/of welbevinden. Het kind wordt in de gelegenheid gesteld om te laten zien wat hij/zij weet en kan.

Van de onderzoeksresultaten wordt een rapportage geschreven, die aan de betrokkenen wordt toegelicht door de orthopedagoog/psycholoog. Het rapport bevat alle gegevens en een conclusie over de mogelijke diagnose. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden tevens adviezen (onderwijsbehoeften) geformuleerd, waarmee ouders, leerling en school praktisch aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Marleen Hilhorst

Marleen Hilhorst

Onderwijsadviseur / Orthopedagoog / ECHA Specialist in Gifted Education

Behandeling