Hoogbegaafdheid - Mindset

Mindset voor (hoog)begaafdheid

Denkwijze veranderen voor (hoog)begaafde kinderen samen met Fixie en Growie

Motivatie voor leren
Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Vreemd genoeg kan deze passie voor leren verdwijnen en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom.

Vaste en groeimindset                                                                                                                                                   
De term 'mindset' staat voor de manier waarop  kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een vaste mindset (‘Fixie’) en een groeimindset (‘Growie’) . Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde 'hoeveelheid' intelligentie en kwaliteiten geboren en hiermee zul je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt en je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen. Deze kinderen zijn dan ook niet bang om fouten te maken. Gelukkig kun je een kind helpen bij het ontwikkelen van een groeimindset. Bedenk wel dat de overgang van een vaste mindset naar een groeimindset niet eenvoudig is. Alles wat het kind eerder het liefst vermeed, zoals uitdagingen aangaan, fouten maken en inspanningen leveren, moet het nu ineens omarmen. Dat is best spannend en een kind kan de hulp van ouder en leerkracht hier goed bij gebruiken.

(Hoog)begaafde kinderen                                                                                                                                                
De ontwikkeling van een vaste mindset blijkt voor kinderen met (hoog)begaafde vermogens nog vaker voor te komen. Omdat deze kinderen van jongs af aan veel dingen in één keer kunnen en in veel zaken uitblinken, leren ze onbedoeld onbewust al snel dat er veel dingen zijn die ze goed kunnen zonder daar hun best voor te doen. De ervaring van fouten maken of eerst proberen voordat iets lukt komt minder voor dan bij het gemiddelde kind.  Daar komt bij dat ze onwijs geprezen worden voor deze talenten, echter de kans is groot dat deze complimenten een vaste mindset in de hand werken/ versterken omdat ze vooral gericht zijn op hun intelligentie en het gemak waarmee ze leren, met andere woorden: op vaste eigenschappen. In de praktijk zie je dan ook geregeld dat (hoog)begaafde kinderen verrijkingsopdrachten vreselijk vinden of proberen te vermijden en alleen de gemakkelijke opdrachten maken. Met als gevolg dat leerkrachten toch wel gaan twijfelen of er daadwerkelijk sprake is van (hoog)begaafdheid met alle gevolgen van dien…..

Begeleiding                                                                                                                                                                                                   
Bij Edux Onderwijspartners werken orthopedagogen/psychologen die uw kind kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van een vaste naar een groei mindset. Met behulp van het werkboek ‘Mindset’ leert een kind stap voor stap wat de mindsettheorie van Carol Dweck inhoudt via de verhalen van Fixie en Growie.  Hierbij komen thema's aan bod als:  je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij kan leren denken zoals Growie en hoe hij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen. De begeleiding is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf ongeveer 7 jaar. De begeleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur en vindt op het bureau te Ulvenhout plaats.
Voor verdere informatie zie: www.fixiegrowie.nl

Bij interesse neem contact op met Barbara Stevens, bstevens@edux.nl.
Edux Onderwijspartners heeft overeenkomsten met de diverse Gemeenten zodat de begeleiding vergoed wordt.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.