Intelligentie

Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, kennis op te doen en effectief met de omgeving om te gaan.

Een intelligentie onderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van het kind als ook de vaardigheden waar het kind meer moeite mee heeft.
Soms kan het goed zijn om een inschatting te krijgen van het intelligentieniveau van het kind. Het onderzoek start met het verzamelen van informatie over de (schoolse) ontwikkeling. Deze informatie wordt verkregen middels vragenlijsten. Daarnaast vindt er een onderzoek bij het kind zelf plaats. Afhankelijk van de reden voor onderzoek en de leeftijd wordt een passende test afgenomen. Wij werken met WPPSI, WISCIII, RAKIT 2, WNV, de SON-R-6-40 en WNV.

Van de onderzoeksresultaten wordt een rapportage geschreven, die aan de betrokkenen wordt toegelicht door de orthopedagoog/psycholoog. Het rapport bevat alle gegevens en een conclusie over de mogelijke diagnose. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden tevens adviezen (onderwijsbehoeften) geformuleerd, waarmee ouders, leerling en school praktisch aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.