JONGleren in het Verkeer

Verkeersopvoeding/educatie voor baby's, dreumesen, peuters, kleuters én hun ouders

Wij maakten speciaal voor thuis een digitaal prentenboek als aanvulling op JONGleren zodat ouders ook thuis met hun kind over verkeer kunnen praten.

 

Momenteel worden projecten uitgevoerd in Noord-Brabant en Zuid Gelderland.

Verkeersopvoeding begint reeds in de buggy en op het fietszitje. Jonge kinderen pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Voor hen is een educatief programma ontwikkeld - JONGleren in het verkeer - dat is gericht op kinderen van 0 tot 4, hun ouders en verzorgers. In Zuid Gelderland bieden wij dit programma ook aan voor 4-6 jarigen en brede school.

Verkeersopvoeding van jonge kinderen door hun ouders en verzorgers vormt de basis voor veilig en verantwoord verkeersgedrag als verkeersdeelnemer. Het educatieve programma JONGleren in het verkeer maakt ouders bewust van hun rol als verkeersopvoeder en biedt professionele opvoeders (en leerkrachten) suggesties voor verkeersactiviteiten met kinderen, want JONGgeleerd is immers OUDgedaan.

Programma
JONGleren in het verkeer bestaat uit een verkeersproject voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. De kinderen gaan een aantal weken lang ‘spelen’ met verkeer. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een materialenkist. De informatiebijeenkomst voor ouders kan via kinderopvanglocatie (of brede school) worden aangeboden aan de ouders. Het algemene doel van de ouderbijeenkomst is het vergroten van hun inzicht in de rol die zij spelen bij verkeersopvoeding en het overdragen van kennis aan deze ouders rondom de ontwikkeling en mogelijkheden van hun kind in verschillende ontwikkelingsfasen, in relatie tot verkeer.

Ondersteuning Edux
De pedagogisch medewerkers (en/of leerkrachten groep 1, 2) wordt een bijeenkomst aangeboden waarbij zij geschoold worden op het gebied van verkeerseducatie om zo het project goed uit te kunnen voeren. Zij leren onder andere wat kinderen op deze leeftijd al kunnen oppikken in hun spel en wat niet. Ook wordt de projectperiode samen voorbereid. De informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers wordt door een medewerker van Edux in samenwerking met de pedagogisch medewerkers (en/of leerkrachten groep 1, 2) verzorgd. De materialenkist mogen de deelnemende locaties behouden. Zo kan het project in volgende jaren gemakkelijk herhaald worden.

Brabantse verkeersveiligheidsprojecten onder de loep
De provincie Noord-Brabant heeft gedragswetenschappers van het bureau Dijksterhuis en van Baaren (D&B) gevraagd om verkeersveiligheidsprojecten kritisch te bekijken.
Edux kan trots zijn op haar verkeersveiligheidsprojecten!
Een score van 4 (van de 5) sterren op gedragspotentie voor het project JONGleren in het Verkeer.
En voor JONGleren + Groen Licht! een verwachte gedragspotentie van 4 sterren!
Lees hier het rapport over JONGleren in het verkeer.

Project JONGleren in het Verkeer succesvol landelijk onder de loep
Positief nieuws is dat het project JONGleren in het Verkeer op 9 van de 10 stappen de hoogste waardering heeft gekregen van het landelijke Kennisplatform verkeer en vervoer (CROW-KpVV). Bekijk de beoordeling en de uitleg in de Toolkit Verkeerseducatie van het Kennisplatform CROW-KpVV.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tonneke Font Freide: tfontfreide@edux.nl of 06 – 519 590 41.

U kunt ook onderstaand formulier invullen, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Jongleren in het verkeer

logo_jongleren_fc.jpg
oversteken-4.jpg