Keurmerk Groen Licht!

Verkeersveiligheid in de kinderopvang

Zodra een ouder met zijn kind de deur uitgaat, nemen zij deel aan het verkeer. Of het nu in de wandelwagen, op de fiets of in de auto is, vanaf het moment dat ouder en kind buiten zijn, zijn ze automatisch ook verkeersdeelnemer. Daarmee is niet gezegd dat iedere volwassene die met kinderen op pad gaat deze situatie ook gebruikt om kinderen op te voeden tot veilige verkeersdeelnemers. Juist op jonge leeftijd zijn kinderen erg gevoelig voor het inslijpen van routines en ook op jonge leeftijd nemen zij al veel waar van wat in hun omgeving gebeurt.

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven vangen kinderen niet alleen op, maar vervullen ook een belangrijke taak in het bewust maken van ouders van hun rol in de verkeersopvoeding van de kinderen en hun verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid.

Kindcentra die op meerdere manieren kunnen laten zien dat zij de verkeersveiligheid van kinderen bevorderen en de betrokkenheid van de ouders en andere opvoeders daarbij vergroten, kunnen in aanmerking komen voor een verkeersveiligheidscertificaat. Hiervoor zijn criteria opgesteld die betrekking hebben op de volgende aspecten:

  • Algemeen / Beleid
  • Verkeerseducatie binnen en buiten
  • Verkeersveilige omgeving
  • Communicatie met de ouders

Het is de bedoeling dat documenten, verslagjes en/ of foto’s, filmpjes die betrekking hebben op de criteria worden bewaard in een portfoliomap. Hierbij gaat het er vooral om dat aantoonbaar wordt gemaakt dat het betreffende kindcentrum aan de gestelde criteria voldoet. Het portfolio is daarnaast bedoeld als werkdocument dat handzaam is bij het borgen van het beleid/ de werkwijze rondom verkeersveiligheid en – educatie.

Eenmaal gemaakt is het een kwestie van onderhoud, actualisatie en initiatie van nieuwe ideeën, om de aandacht voor verkeereducatie en –veiligheid structureel te continueren en het verworven uitstekende kwaliteitsniveau te behouden en/of te verbeteren.

Brabantse verkeersveiligheidsprojecten onder de loep
De provincie Noord-Brabant heeft gedragswetenschappers van het bureau Dijksterhuis en van Baaren (D&B) gevraagd om verkeersveiligheidsprojecten kritisch te bekijken.
Edux kan trots zijn op haar verkeersveiligheidsprojecten!
Een score van 4 (van de 5) sterren op gedragspotentie voor het project JONGleren in het Verkeer.
En voor JONGleren + Groen Licht! een verwachte gedragspotentie van 4 sterren!
Lees hier het rapport over Groen Licht!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Digtiaal platform Groen Licht!

HIER vind je informatie over en ervaringen met het verkeerscertificaat Groen Licht!

Lees HIER de enthousiaste ervaringen van KDV De Helpende Handjes.

Groenlicht labels kinderdagverblijven

Uitreiking Groen Licht! label

Uitreiking Verkeersveiligheidscertificaten Omroep Meierij

Maar liefst 7 kindcentra in Meierijstad ontvingen het  verkeerscertificaat “Groen Licht !” omdat ze op meerdere manieren hebben laten zien dat zij zich structureel inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid van jonge kinderen én daar ook de ouders. Ook onze adviseur Tonneke Font Freide is geïnterviewd.