Kids' Skills

Met Kids' Skills in gesprek met kinderen

Volgens de Finse psychiater Ben Furman, is het niet interessant om na te gaan waarom kinderen bepaalde problemen laten zien, maar is het belangrijker om kinderen zelf problemen te laten oplossen. Ze kunnen van de leerkracht leren hoe ze dit op eigen kracht kunnen doen. Deze benadering is voor veel mensen een nieuwe benadering, die interessante inzichten en aanknopingspunten geeft.

Onze adviseurs werken volgens de praktische aanpak van Kids’ Skills, goed toepasbaar in de eigen werksituatie. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Kids’ Skills gaat uit van oplossingsgericht denken: Van probleemfocus naar oplossingsgericht denken en wat houdt dit dan in?
  • Vertalen van deze oplossingsgerichte benaderingswijze naar concreet anders kijken naar kinderen. Het gebruik van taal is hierin een belangrijk aspect, oefeningen.
  • Doornemen van het 15 stappenplan, voorbereiden en uitvoeren in de praktijk, in een individuele situatie of met de hele groep. Het oefenen van gesprekken; hoe voer je een oplossingsgericht gesprek, welke vragen stel je?. Oefenen en van daaruit wat gaat vanzelf en wat is een aandachtspunt.
  • Creëren van mogelijkheden voor succes; oefenen met ‘ positief herkaderen’; gebruik van de ‘wondervraag’ en schalen; het werkboekje.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

kids skills.jpg