Kindgesprek

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’

Binnen Passend Onderwijs zoeken scholen hun weg in Handelingsgericht werken waarbij doelen en onderwijsbehoeften van de leerling centraal staan.

Om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is het van belang dat de leerkracht informatie verzamelt vanuit verschillende perspectieven, dus ook vanuit het perspectief van de leerlingen zelf. Het gaat dan niet alleen om het vinden van feitelijke informatie, maar ook om de beleving en ideeën van kinderen over hun ontwikkeling.

En dat blijkt toch wel eens lastig te zijn. Welke vragen stel je dan, hoe achterhaal je waar de leerling mee worstelt of wat hij/zij nodig heeft?

Meer informatie? Neem contact op met: 
Diddy Bakker: dbakker@edux.nl of 06 – 105 871 04.
Simone Schrier: sschrier@edux.nl of 06-105 458 72

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.