Leren leren

Leren kun je leren! Het is onze taak om kinderen zich daar bewust van te maken. Kinderen laten ontdekken welke leerstrategieën zij toepassen en hen een open leerhouding laten ontwikkelen helpt hen om vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen en leren. Twee uitgangspunten hierbij zijn de groeimindset en leren reflecteren.

Een groeimindset doet geloven dat eigenschappen zoals intelligentie en capaciteiten ontwikkelbaar zijn door er moeite voor te doen. Deze mindset helpt kinderen, maar ook leerkrachten, om door te zetten waar het moeilijk wordt en om zicht te krijgen op het leerproces. Leren reflecteren helpt kinderen om die groeimindset te ontwikkelen en om te leren leren. Terugkijken op het leerproces waarbij het kind leert reflecteren op leerstrategieën, leerhouding en mindset.

Leren in de praktijk!

De leerkracht of pedagogisch medewerker speelt een belangrijke rol in dit proces: zij maken het verschil! Ga samen met ons aan de slag om leerkrachten en pedagogisch medewerkers vaardig te maken in het stimuleren van leren leren. Edux helpt je bij het creëren van een klimaat waarbij de groeimindset een uitgangspunt is.

Eén van de manieren waarop aan deze uitgangspunten gewerkt kan worden is door middel van Thinking for Learning

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.