Leren onderzoeken

In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om wetenschap & technologie (W&T) aan te bieden (Techniekpact 2020). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt, niet alleen binnen technische beroepen. W&T is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden te (onder)zoeken op vragen vanuit experimenten. Kinderen ontwikkelen zo een onderzoekende leerhouding. Natuurlijk is er niks mooiers dan leren vanuit nieuwsgierigheid en elke leerkracht droomt van betrokken leerlingen. Helaas (of gelukkig…) gaat dit zogenaamde Onderzoekend en Ontwerpend leren niet vanzelf. Het vraagt een gerichte aanpak van scholen.

Vragen, die opkomen bij schoolorganisaties:
*Hoe bevorder ik dan samenhang in mijn onderwijs? (denk aan taalgerichte aanpak van W&T onderwijs of onderzoekend en ontwerpend leren binnen de zaakvakken).
*Hoe zorgen we dan voor een leerlijn van vroegschool tot VO, niet alleen gericht op kennis maar juist ook op houding en vaardigheden? (zie ook: http://www.wtwijzer.org/files/Downloads/WTWiJZER-OOL-TuneTechniek.pdf)
*Hoe ontwikkelen we dan samen een aanpak die bij ons past i.p.v. af te wachten wat ons ‘wordt voorgeschreven’?

Alles valt of staat met de onderzoekende houding van het team zelf en het leiderschap in deze ontwikkeling.

Wendy Braat, W&T-coördinator in de regio, gaat graag samen met je op weg. Dit vanuit een actiegerichte aanpak.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.