Masterclass ‘Ontdekkend leren en spel’

Om kinderen voor te bereiden op een plek in de huidige maatschappij willen we hun probleemoplossend vermogen en creativiteit stimuleren. Maar hoe stimuleer je creativiteit bij kinderen? Worden kinderen voldoende uitgedaagd tot nadenken?

Met de masterclass ‘Ontdekkend leren en spel’ leren pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten hoe zij samen met de kinderen door middel van spel op ontdekking kunnen gaan. Ze krijgen praktische handvatten in het stellen van de juiste vragen, het geven van een prikkelende en activerende begeleiding en het aanbieden van uitdagende materialen en activiteiten.
De masterclass gaat onder andere uit van het gedachtengoed van Sustained Shared Thinking, een methodiek over brein en taalontwikkeling die in de VS veel wordt toegepast. Daarnaast is de masterclass gebaseerd op het boek ‘Speel Goed’.

Programma
Dag 1: Thema’s op dag één zijn: Associaties en hersenopbouw, Creativiteit en nieuwsgierigheid, Academische taal en interactievaardigheden. Naast informatie over deze elementen van ontdekkend leren, oefenen deelnemers met diverse opdrachten hoe zij in de praktijk aan de slag kunnen.

Dag 2: Dag twee start met een terugkoppelen van de praktijkopdracht. Reflectie en verdiepen staan centraal. Vervolgens is er een keuze uit de volgende modules: ontdekken met baby’s, ontdekken met absolute beginners, ontdekken en natuur en ontdekken en ouderbetrokkenheid.

De twee dagen kunnen ook worden opgedeeld in 3 bijeenkomsten. Kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en het gewenste aantal bijeenkomsten. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.