Omgaan met een moeilijke groep (Turbo training)

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een normale manier les kunnen geven. Zowel leerkrachten als kinderen willen met plezier naar school kunnen gaan. Op elke school, in elke groep komen echter af en toe conflicten voor. De sfeer kan hierdoor onveilig worden.

Wanneer de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord zijn dat het onmogelijk is op respectvolle wijze met elkaar te werken, zijn interventies noodzakelijk. De Turbo training kan dan uitkomst bieden. De Turbo-training is geen wondermiddel en heeft alleen kans van slagen wanneer ouders erachter staan en de leerkrachten en directie een positieve oplossingsgerichte werkwijze voorstaan en naleven. Er wordt dan ook apart een ouderinformatieavond georganiseerd.

Meer informatie? Neem contact op met Sabine Louwerens: slouwerens@edux.nl of 06 – 105 467 90 of Willeke Essing: wessing@edux.nl of 06 – 512 265 34.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.