Ontwikkelen van sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn, naast de cognitieve vaardigheden (lezen, spellen, rekenen), heel belangrijk voor een kind. Hierdoor kun je beter samenwerken, spelen en met de ander omgaan en vriendjes maken. Het ene kind ontwikkelt deze vaardigheden van nature en een ander kind heeft hier meer ondersteuning bij nodig. Zo kan het zijn dat een kind gewoon iets gevoeliger is, moeilijke situaties heeft meegemaakt of misschien wat minder sociaal vaardig is.

Training sociale vaardigheden

De training is geschikt voor kinderen in het basisonderwijs (5- 12 jaar). De sociale vaardigheden die tijdens de training aan bod komen zijn onder anderen:

  • een eerste contact maken
  • iets aardigs zeggen over jezelf of een ander
  • reageren op complimenten
  • uiting durven geven aan gevoelens
  • hulp durven vragen en aanbieden
  • met kritiek kunnen omgaan
  • reageren op pesten
  • leren “nee” te zeggen

De training bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten en wordt zowel individueel als in groepen ( 5-7/8 jaar en 8-12 jaar) aangeboden.

Het doel van de training is om het kind sociaal vaardiger te maken, waardoor het kind steviger in zijn/haar schoenen staat en zich beter in verschillende sociale situaties kan redden. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten; het kind gaat thuis en op school aan de slag met de vaardigheid die in de training geoefend is. Zodat de vertaalslag van de training naar de praktijk optimaal is. 

Voordat de training begint vindt er een gesprek plaats met ouder, kind en trainer. We bespreken dan wat het kind wil leren. De training vindt op school of bij Edux in Ulvenhout plaats. Edux Onderwijspartners heeft overeenkomsten met diverse gemeenten waardoor de kosten niet (geheel) voor eigen rekening hoeven komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Louwerens of Willeke Essing. slouwerens@edux.nl of wessing@edux.nl

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.