Oog voor interactie

Als pedagogisch medewerker ben jij de hele dag met kinderen in de weer.
De manier waarop je met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen - alleen of met andere kinderen. Jij maakt voor ieder kind die leuke en leerzame opvangomgeving.

De training 'Oog voor Interactie' versterkt jouw professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die jij daarvoor gebruikt. Jouw handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen jou en de kinderen - nog - leuker en waardevoller te maken!

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar). Voor beide werksoorten is een eigen trainershandleiding en cursistenwerkboek gemaakt, waarin de interactievaardigheden heel concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen vertaald zijn. Het materiaal is ook geschikt voor gastouders (0 tot 12 jaar) die werken op 2F-taalniveau.

Inhoud
De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

Interactievaardigheden: 
Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Taalvaardigheid:
Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

Reflectie en leren van en met elkaar:
Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het boek 'Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering' (Strik & Schoemaker; 2014) is de theoretische basis van de training.

Opzet
- De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur;
- biedt persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek (met videofeedback) en een eindgesprek in kleine groepjes;
- vraagt 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie;
- wordt gegeven door Gerrie Compen; licentiehouder Oog voor interactie.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.

Op 2 januari 2018 opent de 4e tranche subsidie Taal- en Interactievaardigheden (Ministerie SZW). Deze nieuwe ronde subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden is bestemd voor beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang. Met een individuele subsidie van € 650,- kan een pedagogisch medewerker de TINK-training of Oog voor Interactie volgen bij Edux. Heeft u vragen over de subsidieaanvraag, neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Oog voor interactie

logo oog voor interactie.jpg