Psycho educatie

Na onderzoek door één van onze orthopedagogen of psychologen komt het wel eens voor dat er een diagnose wordt gesteld, bijvoorbeeld ADHD, angst, autisme of dyslexie. Deze diagnose of classificatie geeft richting aan de hulp die voor het kind nodig is. Na het geven van een dergelijke diagnose zitten ouders en leerkrachten vaak nog met vragen over wat de diagnose betekent. Bijvoorbeeld, mijn kind heeft ADHD, maar hoe nu verder? Edux biedt daarom psycho-educatie aan.

De naam zegt het al; bij psycho-educatie wordt er voorlichting gegeven over psychische problemen. Het gaat hierbij om drie tot vijf bijeenkomsten waarin het kind, ouders en de leerkracht meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld angst, autisme, ADHD of leerproblemen. Er wordt uitleg gegeven over de moeilijkheden die de diagnose met zich meebrengt, maar ook wordt er aandacht besteed aan de specifieke sterke kanten van dít kind.

In gesprek met ouders wordt ingegaan op wat de diagnose betekent voor het dagelijkse leven. Ouders krijgen handvatten om met de problematiek van hun kind om te gaan. Omdat ook de leerkracht een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven van het kind wordt ook de leerkracht betrokken bij het traject.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.