Rekenconsultaties/spreekuur

Een rekencoördinator heeft als taak het reken-wiskunde onderwijs op school op een hoger niveau te brengen en het niveau hoog te behouden. Hij / zij bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs op school.

Is er op school geen rekencoördinator in huis, maar zijn er vanuit het team wel vragen over rekenonderwijs, rekenopbrengsten, rekenmethoden, goede rekenstrategieën, enzovoorts? Of heb je wel een (lerende) rekencoördinator op school of in je bestuur, maar heeft hij of zij behoefte aan een sparringpartner specifiek op rekengebied? Ga in gesprek met onze adviseur. Onze adviseur is op deze momenten jouw (interne) rekencoördinator.

Hoe het werkt?
Wanneer je samenwerkt met onze adviseur (als interim-rekencoördinator of sparringpartner), wordt aan de hand van je vragen de focus van het gesprek bepaald. De rekenadviseur is in te zetten wanneer nodig, zowel voor gesprekken met leerkrachten, intern begeleiders, rekencoördinatoren als directie.

Mogelijke inzet van de interim-rekencoördinator zou kunnen zijn:

 • Na de M-toetsen en E-toetsen een vast spreekuur met de adviseur (vraag-gestuurd) (mogelijk zowel met leerkrachten als intern begeleiders)
 • Aantal uren op afroep
 • Signalerende rol rekenontwikkeling op schoolniveau
 • Mogelijkheden tot:
  • Begeleiding op specifieke reken-gerelateerde vragen
  • Begeleiding/coaching leerkracht
  • Begeleiding visie rekenonderwijs
  • Begeleiding rekenopbrengsten
  • Begeleiding rekenprotocol

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.