School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Onderzoek naar SWPBS laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school. Zo voelen leerlingen zich veiliger en gedragen zij zich sociaal vaardiger. Schoolmedewerkers hebben meer plezier in hun werk en zijn beter in staat om ‘problemen’ te signaleren.

Bij de invoering van SWPBS wordt er door de adviseurs veel aandacht besteed aan kwaliteit en borging van de methodiek. Elke school wordt ondersteund door een SWPBS-coach, die training geeft en maandelijks op de school aanwezig is. Het implementatietraject duurt twee tot drie jaar.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Blogberichten

Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag kun je leren

Goed gedrag in de school. Lees in deze blog van Willeke Essing hoe je dat kunt realiseren met SWPBS.