Sociaal emotionele ontwikkeling bij peuters

Veel kinderen bezoeken de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. In de voorschoolse periode spelen de pedagogisch medewerkers naast de ouders een belangrijke rol in de ontwikkelingsstimulering en begeleiding van jonge kinderen. Dit geldt zeker voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goede ondersteuning bestaat uit:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • respect hebben voor de autonomie van het kind
  • het bieden van structuur en het stellen van grenzen
  • goede informatie en uitleg geven aan kinderen
  • ontwikkelingsstimulering
  • begeleiden van interacties tussen kinderen
  • accepteren van verschillen tussen kinderen
  • kijken naar kinderen en naar jezelf

Om het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters te stimuleren hebben onze adviseurs een gevarieerd aanbod ontworpen ten behoeve van leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.