Sociale Vaardigheden (SOVA) Train de trainer

De training is bestemd voor leerkrachten die getraind willen worden in het uitvoeren van sociale vaardigheidstrainingen met kinderen. Het doel van de training is leerkrachten vaardigheden aan te leren zodat zij op hun eigen school een sociale vaardigheidstraining voor zowel onderbouw als bovenbouw kunnen verzorgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en werkvormen.

De trainingsdagen beslaan alle facetten van een SOVA-training, waarbij er naast de theorie ook praktisch wordt geoefend. De bijeenkomsten van de SOVA-training worden doorgenomen en de deelnemers krijgen direct feedback. Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van een ouderavond, het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten, het opzetten van handelingsplannen op het gebied van sociale vaardigheden en kennismaken met aanvullend SOVA materiaal.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.